Archiwum kategorii: 2012

Słowa dnia między 5 a 11 września 2016 roku

Podziel się

W ciągu tego okresu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: marszałek; wniosek – w połączeniu typu: wniosek do kogoś czegoś o kogoś o coś; sejm – Sejm RP; premier; forum – XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy  – 3; wiceprezydent; dymisja; rezolucja; ratusz ’instytucja’; reprywatyzacja – dzika reprywatyzacja; parlament – ukraiński parlament; próba – próba jądrowa, próba nuklearna, próba atomowa; rebeliant; wstrzymanie – plan wstrzymania walk, uzgodnić wstrzymanie wrogich działań; truck – Food Truck Festival, Festiwal Smaków Food Trucków, Food Fest! Opole, kolejki do food trucków / foodtrucków; food – Food Truck Festival, Festiwal Smaków Food Trucków, Food Fest! Opole, kolejki do food trucków / foodtrucków; wiceszef – wiceszef czegoś; atak –  prawdopodobny atak rasistowski, ataki terrorystycznereprezentant –  Izba Reprezentantów;
  • przymiotników:  ekonomiczny – w połączeniu typu: XXVI Forum Ekomomiczne w Krynicy
    – 2; merytoryczny – praca merytoryczna; śledczy – komisja śledcza; jądrowy – próba jądrowa; nuklearny – próba nuklearna; atomowy – próba atomowa; północny – Korea Północna; paraolimpijski – igrzyska paraolimpijskie; 
  • liczebników: 2001 (dwa tysiące pierwszy)–  w połączeniu typu: 11 września 2001 roku;
  • czasowników:  odwołać – w połączeniu typu: odwołać kogoś (z jakiegoś stanowiska); przeprowadzić – przeprowadzić próbę nuklearną;
  • imion i nazwisk:  Marek Kuchciński; Hanna Gronkiewicz-Waltz – 2; Donald Tusk; Joachim Brudziński;
  • innych nazw własnych: Sejm RP (izba niższa polskiego parlamentu); Krynica (miejscowość w Nowosądeckiem, Polska) – 3; XXVI Forum Ekomomiczne w Krynicy (międzynarodowa konferencja polityczno-ekonomiczna) – 3; „Smoleńsk” (film Andrzeja Krauzego) – 2; „Amber Gold” (polski parabank upadły w 2012 r.); Korea Północna; Syria; Wenecja (miasto, Wlochy) – w połączeniu typu: Wenecja 2016 (73. festiwal filmowy w Wenecji), najazd turystów na Wenecję; Food Truck Festival, Festiwal Smaków Food Trucków, Food Fest! Opole (imprezy, Polska); TradeWorld Trade Center (Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, USA); World World Trade Center (Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, USA); CenterWorld Trade Center (Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, USA);  Białoruś; Izba Reprezentantów (Białoruś);