Archiwum kategorii: październik

dziewięć słów października (granica, graniczny, uchodźca, migrant, chopinowski, cmentarz, wichura, cena, podwyżka)

Podziel się
oman Kochanowski, Krajobraz nocny, 1890-1900, Cyfrowe MNW https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/508301, domena publiczna
Roman Kochanowski, Krajobraz nocny,  fragment,1890-1900, Cyfrowe MNW, https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/508301, domena publiczna
  • granica, graniczny — ponieważ na polsko-białoruskiej granicy z braku pomocy ciągle umierają ludzie; powodem pojawienia się przymiotnika graniczny jest planowany mur, który ma oddzielić Polskę od Białorusi; wyraz granica był słowem września 2015 r.
  • uchodźca, migrant — najważniejszy temat nie tylko ostatniego miesiąca, a zapewne także kolejnych; ucieczka z własnego kraju jest zawsze dramatyczna, a na polskiej granicy potęguje ją horror drutu żyletkowego, głodu, chorób i wywożonych do lasu małych dzieci; uchodźca to słowo roku 2015; wyraz uchodźca oraz — nowy wówczas — wyraz migrant omawialiśmy jako słowa sierpnia 2015 r.
  • chopinowski — konkurs, naturalnie; ponieważ się odbył, miał nadspodziewanie wysoki poziom, a werdykt, jak zwykle, wzbudził kontrowersje
  • cmentarz — ze względu na coroczne przygotowania do Święta Zmarłych; nie zapominajmy jednak, że  bezimiennym cmentarzem stają się lasy na polsko-białoruskiej granicy
  • wichura — ponieważ oprócz wyjątkowej w ostatnich latach pięknej jesiennej aury przyszedł do nas huragan Henrik i wyrządził wiele szkód; wiatr był słowem lutego 2020 r.
  • cena — rosnąca i coraz bardziej dająca się we znaki, na razie głównie benzyny
  • podwyżka — cen, rzecz jasna