Archiwum kategorii: słowo roku 2011

Plebiscyt Słowo roku 2011

Podziel się

Instytut Języka Polskiego UW zaprasza do udziału w plebiscycie na najważniejsze słowo roku 2011. Wybieramy je, by lepiej scharakteryzować i zapamiętać odchodzące dwanaście miesięcy – na poziomie słów.

IJP UW przygotowuje od roku słowa dnia – pojawiające się najczęściej w kolejnych wydaniach polskich dzienników i prezentowane co dzień na stronach Narodowego Korpusu Języka Polskiego: www.nkjp.pl.

Plakat do pobrania

Słowo roku można wybrać spośród słów, które pojawiały się w kolejnych dniach na stronie http://nkjp.uni.lodz.pl/WordsOfDay z pominięciem nazw własnych.

Można proponować także słowa spoza zestawień NKJP, ale tylko rzeczowniki pospolite (nie nazwiska, nazwy krajów i miast, organizacji czy firm), przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy. Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć.

Aby ułatwić wybór spośród słów dnia roku 2011, zamieszczamy listętabelę wszystkich słów wyróżnionych statystycznie w kolejnych dniach. W pliku podano słowo danego dnia wraz z kontekstem, w którym wystąpiło.

Trzeba jednak pamiętać, że w procedurze wybierania słowa dnia najważniejsza jest różnica frekwencji słowa w konkretnym dniu w stosunku do przeciętnej frekwencji w okresie porównawczym ostatnich 3 miesięcy (pole kluczowość).

Słowa dnia mogą odzwierciedlać pojęcia obecne do dziś w zbiorowej świadomości, jak oburzeni czy gaz łupkowy, ale także kojarzyć się z efemerycznymi wydarzeniami, o których dawno zapomnieliśmy, jak słowa betoniarka czy kakao. Popularność słów dnia trwa z zasady krótko, nie znajdzie się nigdy wśród nich nazwisko polityka czy nazwa zdarzenia, o którym pisze co dzień bardzo często.

Propozycje słowa roku (wybranego spośród słów dnia lub spoza nich) prosimy nadsyłać na adres mailowy Zakładu Językoznawstwa Komputerowego zjk.polon@uw.edu.pl do 8 stycznia 2012. Jedna osoba może zaproponować 3 słowa lub wyrażenia. W temacie wiadomości należy wpisać Słowo roku, a w wiadomości wybrane słowa lub wyrażenia.

Kapituła plebiscytu wybierze spośród nadesłanych propozycji słowo najbardziej charakterystyczne dla roku 2011.

W skład kapituły wchodzą prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski, prof. Walery Pisarek i reprezentujący organizatorów prof. Marek Łaziński.

Wyniki zamieścimy na stronach Instytutu Języka Polskiego w połowie stycznia. Wśród osób głosujących na słowo, które zwycięży w naszym plebiscycie, rozlosujemy słowniki.