Podziel się

Instytut Języka Polskiego UW zaprasza do udziału w plebiscycie na najważniejsze słowo roku 2011. Wybieramy je, by lepiej scharakteryzować i zapamiętać odchodzące dwanaście miesięcy – na poziomie słów. IJP UW przygotowuje od roku słowa dnia – pojawiające się najczęściej w kolejnych wydaniach polskich dzienników i prezentowane co dzień na stronach Narodowego Korpusu Języka Polskiego: www.nkjp.pl. Plakat do pobrania Słowo roku można wybrać spośród słów, które pojawiały się w kolejnych dniach na stronie http://nkjp.uni.lodz.pl/WordsOfDay z pominięciem nazw własnych. Można proponować także słowa spoza zestawień NKJP, ale tylko rzeczowniki pospolite (nie nazwiska, nazwy krajów i miast, organizacji czy firm), przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy. Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć. Aby ułatwić wybór spośród słów dnia roku 2011, zamieszczamy listę i tabelę wszystkich słów wyróżnionych statystycznie w kolejnych dniach. W plikuWIĘCEJ