Colloque mots clés

Konferenz „Schlüssel-Wörter 2016“

Podziel się

„Słowa klucze 2016“ 20-21 października 2016

Po raz drugi proponujemy spotkanie na temat słów kluczy i związanych z nimi zagadnień opisu języka.

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu w tym:

 • statystykę językoznawczą
 • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
 • medioznawstwo
 • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze przeciętnego Polaka. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenie zespołu projektu Słowa dnia oraz plebiscytu Słowo roku z Instytutu Języka Polskiego UW.

Wykłady plenarne

prof. dr Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)

dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden)

Nadsyłanie zgłoszeń

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.8.2016 na adres sloworoku.polon@uw.edu.pl.

W abstrakcie powinny się znaleźć:

 • tytuł
 • do 300 słów opisu
 • ew. krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 15.9.2016.

Ważne informacje

Opłata konferencyjna 400 zł / 100 euro (doktoranci: 200 zł / 50 euro).

Opłatę należy wnieść do 5.10.2016 na konto Fundacji Języka Polskiego:
48 1240 1040 1111 0010 2207 1852. Jako tytuł wpłaty prosimy podać:
Słowa-klucze Imię i nazwisko prelegenta.

Język konferencji: polski, niemiecki, angielski.

Zapewniamy tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki.

Ważne terminy

 • termin nadsyłania zgłoszeń 31.8.2016
 • termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia 15.9.2016
 • sympozjum 20-21.10.2016

Program konferencji i abstrakty:

konfrencja2016_program

konf2016_abstrakty_abstracts_abstrakten

Komitet Organizacyjny

dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW
dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
dr hab. Magdalena Derwojedowa
dr Marta Czyżewska
dr Dorota Kopcińska

Konferenz „Schlüssel-Wörter 2016“

Das Institut für Polnische Sprache der Universität Warschau, die Stiftung für die Polnische Sprache und das Germanistische Institut der Universität Warschau laden Sie herzlich ein zur Konferenz „Schlüssel-Wörter 2016“, die vom 20. bis zum 21. Oktober 2016 an der Universität Warschau stattfindet.
Die Konferenz ist den Schlüsselwörtern im öffentlichen Diskurs sowie den Auswahlverfahren gewidmet. Im Rahmen dieser Thematik bietet sich die Möglichkeit, über verschiedene methodologische Ansätze sowie Sprachanalyse- und Diskursebenen zu diskutieren, wie z.B.

 • Linguistische Statistik
 • Korpuslinguistik und Computerlinguistik
 • Medienwissenschaft
 • Lexikologie und Lexikographie

 

 

Durch die Verbindung von verschiedenen Methoden und Erfahrungen versuchen wir Schlüsselwörter in der polnischen Gegenwartssprache zu beschreiben. Die Grundlage dafür bilden das Projekt „Słowa na czasie”/„Wörter der Gegenwart“ (slowanaczasie.uw.edu.pl) und die Aktion „Słowo roku“/„Wort des Jahres“.

Mit Interesse wollen wir uns ähnliche Projekte anschauen, die in anderen Ländern Fuß gefasst haben.

Plenarvorträge

Prof. Dr. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)
Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden)

Beiträge

Wir bitten Sie, die Abstracts Ihrer Beiträge bis zum 31. August 2016 an die Email-Adresse sloworoku.polon@uw.edu.pl zu schicken.

Jede Zusammenfassung sollte folgende Informationen enthalten:

Titel des Referats
Inhalt (max. 300 Wörter)
ggf. eine kurze Bibliographie.

Nach anonymen Rezensionen bekommen Sie bis zum 15. September 2016 Bescheid, ob Ihr Beitrag angenommen wurde.

Wichtige Informationen

Konferenzsprachen: Polnisch, Deutsch und Englisch.
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen PL-DE werden bereitgestellt.

Die Tagungsgebühr beträgt 400 Zloty PLN/100 EUR.

Wichtige Daten

 • Einsendeschluss für die Abstracts: 31.8.2016
 • Information über die Annahme des Referats bis zum 15.9.2016
 • Tagung: 20.-21.10. 2016

Tagungskommitee

Prof. Dr. Waldemar Czachur (IG UW)
Prof. Dr. Magdalena Derwojedowa (IJP UW)
Prof. Dr. Marek Łaziński (IJP UW)
Dr. Marta Czyżewska (IG UW)
Dr. Dorota Kopcińska (IJP UW)

Kontakt

sloworoku.polon@uw.edu.pl

Sociolinguistic Events Calendar

Informacja o konferencji na stronie Sociolinguistic Events Calendar.
Find us on the Sociolinguistic Events Calendar.
http://baal.org.uk/slxevents.html

Informacja o konferencji na stronie The Linguist List:
http://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=247976

 

W latach 2015-2016 dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Ojczysty - dodaj do ulubionych, Narodowe Centrum Kultury, Kultura dostępnalogo-fjpKonferencja „Słowa-klucze 2016”Patronat: polon-png

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

słowa dnia, tygodnia, miesiąca i roku