Głosowanie na słowo roku — R jak RÓWNOŚĆ

Podziel się

Przypominamy słowa, na które można głosować w plebiscycie na słowo roku. Dziś litera R: równość.

Równość to słowo lipca. W zestawieniach pojawiło się ono w kontekście zasmucających wydarzeń podczas Marszu Równości w Białymstoku.
Przypomnijmy  zatem fragment wydanego w 1920 r. „Elementarza obywatelskiego” Heleny Witkowskiej, prekursorki wychowania obywatelskiego i działaczki społecznej:

„Równość oznacza: 1) Równość wobec prawa, którego przepisy wszystkich jednako obowiązują. 2) Równość wobec wymiaru sprawiedliwości, czyli jednakie sądy i kary na przestępców, bez względu na ich położenie społeczne i majątkowe. 3) Równy dostęp do czynności i urzędów publicznych, w zależności jedynie od osobistych uzdolnień i fachowego przygotowania. 4) Równość ciężarów publicznych, t. j. powszechna służba wojskowa i powszechne opodatkowanie”1.

 

Na to lub na inne słowo można głosować w plebiscycie Słowo roku 2019 do 31 grudnia 2019 do 23:59 na stronie http://sloworoku.uw.edu.pl/.

Footnotes

  1. H. Witkowska, Elementarz obywatelski, Warszawa: Biuro Propagandy Wewnętrznej, 1920, Polona.
Previous Article
Next Article