Głosowanie na słowo roku — W jak WYBORY

Podziel się

Przypominamy słowa, na które można głosować w plebiscycie na słowo roku. Dziś litera W: wybory.

Wyraz ten trafił do zestawienia rocznego, ponieważ dwukrotnie w tym roku chodziliśmy do urn — najpierw w wyborach do Parlamentu Europejskiego, następnie do Sejmu i Senatu.

W staropolszczyźnie wybór oznaczał ‘coś wyborowego, wybornego, znakomitego, wyśmienitego’. Wywodzi się on od bardzo starego czasownika brać (ps. *bьrati), spokrewnionego z łac. fero ‘nieść’ i gr. phérō ‘ts’ wywodzącymi się z pie. *bher- ‘nieść’. Pierwotne znaczenie pobrzmiewa w wyrazie brzemię (które się przecież dźwiga).
Choć podejmujemy w życiu wiele wyborów, mający tylko liczbę mnogą rzeczownik wybory odnosi się do sytuacji, gdy pewna grupa ludzi wskazuje swoich przedstawicieli do jakiegoś organu lub decyduje o tym, kto będzie pełnił jakąś funkcję. Wybory zwykle są tajne, powszechne i równe, w Polsce również bezpośrednie. Jeśli wybory są proporcjonalne, miejsca np. w parlamencie rozdziela się proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów. Jeśli są większościowe, miejsce zajmuje ten, kto uzyskał więcej głosów.

Na to lub na inne słowo można głosować w plebiscycie Słowo roku 2019 do 31 grudnia 2019 do 23:59 na stronie http://sloworoku.uw.edu.pl/.

o

Previous Article
Next Article