kapituła

Podziel się

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Halina Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
sekretarz kapituły: dr hab. Marek Łaziński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 2011-2016 prof. dr hab. Walery Pisarek Uniwersytet Jagielloński, honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN

słowa dnia, tygodnia, miesiąca i roku