Międzynarodowa konferencja „Słowa klucze 2016” – program

Podziel się

Międzynarodowa konferencja „Słowa klucze 2016”

Miejsce i termin: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, 20-21 października 2016

Organizatorzy: Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski,

Instytut Germanistyki Uniwersytet Warszawski

Patronat

polon-png

Komitet organizacyjny:

dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW

dr hab. Magdalena Derwojedowa

dr Marta Czyżewska

dr Dorota Kopcińska

 

Program

(pliki do pobrania: konfrencja2016_program; konf2016_abstrakty_abstracts_abstrakten)

 

Czwartek, 20.10.2016

 

9.00-9.30 – Rejestracja

9.45 – Otwarcie konferencji

 

Wykłady plenarne

10.00 – Prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Słowa klucze, kulturemy, koncepty kulturowe

11.00 – Prof. Rudolf Muhr (Universität Graz): Das Österreichische Wort des Jahres 1999‑2016. Zeitgeschichte, Sprachgeschichte, politische Semantik. Ein Überblick

12.00 – Dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für Deutsche Sprache, Wiesbaden): 40 Jahre „Wort des Jahres” in Deutschland; Marta Czyżewska (Uniwersytet Warszawski): „Wort des Jahres” in der Schweiz

 

13.00-13.40 – Obiad

 

13.40 – Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski): Słowa roku na świecie

14.20 – Urjani Chakravarty (IIM Indore): Popularizing ‘Key Words’ in Society: Interpretation Through Concept Formation

 

15.00-15.30 – Przerwa na kawę

 

15.30 – Anna Śliwicka, Adam Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski): Językowy obraz pojęcia „prawo” w języku polskim i angielskim

16.10 – Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski): Keywords in the Polish legal language: national law versus EU law

 

19.00 – Kolacja

 

 

Piątek, 21.10.2016

 

9.00 – Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki): Introducing live monitor corpora for investigating lexical trends in Polish and English

9.40 – Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN): Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych

10.20 – Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski): Metoda reprezentacyjna w badaniach korpusowych. Przykład wyodrębniania słów kluczy

 

11.00-11.30 – Kawa

 

Obrady w sekcjach 

Sekcja A Sekcja B
Marco de Pinto (University of São Paulo): Linguistic engineering and Turkish language revolution: a view of their by-products in Oğuz Atay’s “Tutunamaynlar”  11.30 Dorota Lewandowska-Jaros (Uniwersytet Warszawski): Słowa sztandarowe i symbole kolektywne w polskich informacjach prasowych z lat 60. XX w., przełomu wieków i współczesnych
Marcin Maciejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Słowa klucze w dyskursie o antykoncepcji  12.10 Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński): Gwarowe kulturemy – nowa perspektywa badań
Magdalena Jurewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Metoda wyszukiwania słowa klucza „życzę” w wypowiedziach posłów w polskim i niemieckim parlamencie 12.50 Magdalena Majdak (Instytut Języka Polskiego PAN): Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej
13.30-14.20 Obiad
Birgit Sekulski (Uniwersytet Warszawski): „Damy radę“ oder von der Migration der Slogans 14.20 Urszula Andrejewicz, Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku): Frazeologizmy-klucze? – analiza problemu na materiale najnowszych polskich tekstów prasowych
Jarochna Dąbrowska-Burkhardt (Uniwersytet Zielonogórski): „Brexit” – ein Schlüsselwort der europäischen Politik 2016. Eine kontrastive diskurslinguis-tische Analyse der deutschen und polnischen Berichterstattung 15.00 Lucyna Bagińska (Uniwersytet War-szawski): Mechanizmy powstawania znaczeń odzwierciedlających najważniejsze zjawiska kulturowe z perspektywy kognitywnej
Ketavan Shekiladze (Tbilisi State University): Häufigkeit und Dominanz der Schlüsselwörter in dem deutschen und georgischen Verwaltungsrecht 15.40 Monika Kwiecień (Uniwersytet Warszawski): Zbór” i „Kościół” jako słowa klucze dyskursu polskich protestantów
Eka Narsia (Tbilisi State University): Die Struktur der Nominalphrase im Deutschen und im Georgischen am Beispiel der syntaktischen Bäumen 16.20 Katarzyna Osior (Uniwersytet Warszawski): Słowa klucze w life-coachingu

17.00-17.30 – Przerwa na kawę

 

17.30 – Dyskusja panelowa Słowa-klucze: lokalne czy globalne?

18.00 – Zakończenie konferencji

 

 

International Conference “Key Words” 2016

University of Warsaw, Faculty of Modern Languages, 55 Dobra Street, Warszawa, October 20-21, 2016

 

Conference Program

(PDF versions: konfrencja2016_program; konf2016_abstrakty_abstracts_abstrakten)

 

Thursday, October 20, 2016

9.00-9.30 am – Registration
9.45 am – Opening of the conference

 

Plenary talks

10.00 am – Prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Słowa klucze, kulturemy, koncepty kulturowe

11.00 am – Prof. Rudolf Muhr (University of Graz): Das Österreichische Wort des Jahres 1999‑2016. Zeitgeschichte, Sprachgeschichte, politische Semantik. Ein Überblick

12.00 pm – Dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für Deutsche Sprache): 40 Jahre „Wort des Jahres” in Deutschland; Marta Czyżewska (Uniwersytet Warszawski): „Wort des Jahres” in der Schweiz
1.00-1.40 pm – Lunch Break

 

1.40 pm – Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski): Słowa roku na świecie

2.20 pm – Urjani Chakravarty (IIM Indore): Popularizing ‘Key Words’ in Society: Interpretation Through Concept Formation

 

3.00-3.30 pm – Coffee Break

 

3.30 pm – Anna Śliwicka, Adam Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski): Językowy obraz pojęcia „prawo” w języku polskim i angielskim

4.10 pm – Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski): Keywords in the Polish legal language: national law versus EU law

 

7.00 pm – Dinner

 

Friday, October 21, 2016

9.00. am – Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki): Introducing live monitor corpora for investigating lexical trends in Polish and English

9.40. am – Maciej Eder (Uniwersytet Jagielloński): Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych

10.20. am – Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski): Metoda reprezentacyjna w badaniach korpusowych. Przykład wyodrębniania słów kluczy

 

11.00-11.30 am Coffee Break

 

Section A Section B
Marco de Pinto (University of São Paulo): Linguistic engineering and Turkish language revolution: a view of their by-products in Oğuz Atay’s Tutunamaynlar” 11.30 am Dorota Lewandowska-Jaros (Uniwersytet Warszawski): Słowa sztandarowe i symbole kolektywne w polskich informacjach prasowych z lat 60. XX w., przełomu wieków i współczesnych
Marcin Maciejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Słowa klucze w dyskursie o antykoncepcji 12.10 pm Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński): Gwarowe kulturemy – nowa perspektywa badań
Magdalena Jurewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Metoda wyszukiwania słowa klucza „życzę” w wypowiedziach posłów w polskim i niemieckim parlamencie 12.50 pm Magdalena Majdak (Instytut Języka Polskiego PAN): Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej
13.30-14.20 pm Lunch Break
Birgit Sekulski (Uniwersytet Warszawski): „Damy radę“ oder von der Migration der Slogans 2.20 pm Urszula Andrejewicz, Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku): Frazeolo-gizmy-klucze? – analiza problemu na materiale najnowszych polskich tekstów prasowych
Jarochna Dąbrowska-Burkhardt (Uniwersytet Zielonogórski): Brexit“ – ein Schlüsselwort der europäischen Politik 2016. Eine kontrastive diskurslinguistische Analyse der deutschen und polnischen Berichterstattung 3.00 pm Lucyna Bagińska (Uniwersytet Warszawski): Mechanizmy powstawania znaczeń odzwierciedlających najważniejsze zjawiska kulturowe z perspektywy kognitywnej
Ketavan Shekiladze (Tbilisi State University): Häufigkeit und Dominanz der Schlüsselwörter in dem deutschen und georgischen Verwaltungsrecht 3.40 pm Monika Kwiecień (Uniwersytet Warszawski): Zbór“ i „Kościół“ jako słowa klucze dyskursu polskich protestantów
Eka Narsia (Tbilisi State University): Die Struktur der Nominalphrase im Deutschen und im Georgischen am Beispiel der syntaktischen Bäumen 4.20 pm Katarzyna Osior (Uniwersytet Warszawski): Słowa klucze w life coachingu

17.00-17.30 Coffee Break

17.30 Panel: Key words: global or language specific?

18.00 End of the conference

Previous Article
Next Article