słowa o najwyższej kluczowości i najczęstsze słowa miesiąca

Podziel się

Lista słów o najwyższej kluczowości

W załączonej tabeli (przegl500.xls) jest 600 słów dnia z roku 2012 (do 28.12 włącznie), których kluczowośæ przekroczyła wartość 167. W kolumnie kategoria zaznaczono nazwy osobowe, miejscowe (w tym nazwy mieszkańców i narodowości) oraz inne nazwy własne (inne): firm, zespołów, imprez, wydarzeń, świąt itp. Sortując arkusz według miesiąca, otrzymujemy słowa statystycznie najważniejsze w poszczególnych miesiącach. Te wyniki nie muszą się pokrywać e słowami miesiąca wybieranymi przez zespół Słów dnia Wydziału Polonistyki UW i publikowanych w witrynie http://slowanaczsasie.uw.edu.pl (najwyższej kluczowości nie miał wcale dach Stadionu Narodowego we wrześniu, ani trotyl pod koniec października). >> przegl500.xls

Słowa najczęstsze — zestawienie miesięczne

Poniżej zestawiono 1 do 3 najczęstszych słów pospolitych i naw własnych (nieosobowych) w poszczególnych miesiącach. W nawiasach podano konteksty uściślające:

styczeń

słowa pospolite: postrzelić się (prokurator), recepta (strajk lekarzy i aptekarzy), orkiestra (WOŚP)
nazwy własne: ACTA

luty

słowa pospolite: pączek, ratyfikacja (ACTA wstrzymana), kot (Dzień Kota)
nazwy własne: Madzia (poszukiwania dziewczynki)

marzec:

słowa pospolite: weto (Polski w sprawie emisji CO2), katastrofa (kolejowa), wykląć (żołnierze wyklęci)
nazwy własne: Manifa

kwiecień:

słowa pospolite: nękać, marsz (różne marsze), bojkot
nazwy własne: Smoleńsk

MAJ:

słowa pospolite: obóz („polskie obozy” w przemówieniu Obamy), kibic, flaga (Dzień Flagi)
nazwy własne: Euro

CZERWIEC:

słowa pospolite: mecz, działkowy (ustawa o ogrodach działkowych), procesja (Boże Ciało), równość (Parada Równości)
nazwy własne: A4 (autostrada)

LIPIEC

słowa pospolite: olimpijski, działkowiec, rodzinny (ogród działkowy)
nazwy własne: OLT Express

SIERPIEŃ

słowa pospolite: parabank, zagadka, wioślarka, sztafeta
nazwy własne: Amber Gold

WRZESIEŃ

słowa pospolite: prezes, obudzić, zdjęcie (ofiar katastrofy smoleńskiej)
nazwy własne: Sindbad (biuro podróży)

PAŹDZIERNIK

słowa pospolite: wychłodzenie, potępić, sumo (medal), badać (przyczyny katastrofy smoleńskiej)
nazwy własne: Sindbad (biuro podróży)

LISTOPAD

słowa pospolite: prześladować, zagrać (mecz), wrócić (z emigracji)
nazwy własne: Presspublika, Zaduszki, ABW

GRUDZIEŃ

słowa pospolite: taternik (zaginiony), taśmociąg (pożar), płaz (pożar w ZOO), antykościelny
nazwy własne: OMON (demonstracje w Rosji)

Previous Article
Next Article