obchód

We współczesnej polszczyźnie wyraz ten kojarzy się z dwiema zasadniczo odmiennymi czynnościami: jedna polega na obejściu wszystkich miejsc lub osób, które z jakichś powodów poruczono naszej opiece, mamy więc obchód szpitalny czy obchód strażnika. W NKJP jest to znaczenie rzadsze.