Podziel się

W ciągu czterech tygodni obejmujących dwadzieścia sześć dni marca i dwa pierwsze dni kwietnia br. – w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów: imion i nazwisk: Donald Tusk; innych nazw własnych i skrótowców: Deklaracja Rzymska; Dzień Kobiet; Holandia; Londyn; Łuck; Rada Europejska; Unia Europejska; UE (Unia Europejska); rzeczowników pospolitych: atak; deklaracja; drzewo; kobieta; konstytucja; konsulat;  nauczyciel; nieufność; protest; rada; rząd; strajk; szef; szkoła; wotum; wybory; przymiotników: brytyjski; europejski; rzymski; terrorystyczny; turecki;WIĘCEJ

Podziel się

W ciągu czterech tygodni obejmujących dwadzieścia trzy dni lutego i pięć pierwszych dni marca br. – w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów: imion i nazwisk: Jacek Saryusz-Wolski; innych nazw własnych Donbas; „Klątwa” (tytuł przedstawienia);  Manifa (akcja z okazji 8 marca – Dnia Kobiet); Teatr Powszechny (Warszawa); walentynki; rzeczowników pospolitych: drzewo; kanclerz; kandydatura; kolumna; konferencja; sąd; sędzia; smog; stanowisko; wycinka; wypadek;WIĘCEJ