Plebiscyt „Słowo roku 2018”: czerwiec — mistrz

Podziel się

Piłkarskie wydarzenia sportowe, które przypadły na drugą połowę czerwca, zdominowały przekaz prasowy — dlatego w tym miesiącu opisujemy rzeczownik .

Inne wyrazy o najwyższej kluczowości w czerwcu to (również związany z futbolem) rzeczownik mundial (stosunkowo świeże zapożyczenie z lat 80.), piłkarz oraz studentfokaStudent trafił do czołówki ze względu na protesty na uczelniach, foka — przez bestialsko zabite zwierzęta znajdowane nad Bałtykiem.

Jak pokazuje wykres z serwisu frazeo.pl mistrzowie przyciągali uwagę podczas turnieju piłkarskiego i później — w miejszym stopniu na przełomie września i października, kiedy tytuł mistrzowski zdobyli polscy siatkarze.

Mistrz przejął cały znaczeniowy bagaż łaciński i od najdawniejszych czasów oznaczał kogoś, kto dla innych jest wzorem dzięki wybitnej wiedzy, nieprzeciętnym umiejętnościom, dogłębnej znajomości jakiejś dziedziny — co odbiło się w takich wyrazach jak zegarmistrz, fechmistrz, rachmistrz, a do pewnego stopnia nawet sztukmistrz. Przewodzenie innym, kierowanie zespołem ma swoje odzwierciedlenie w takich słowach jak ogniomistrz, hutmistrz, kwatermistrz, kapelmistrz, koncertmistrz, baletmistrzochmistrz (a także ochmistrzyni) oraz w urobionym już w XX wieku wyrazie harcmistrz. Mistrz i jego żeński odpowiednik, , to też nauczyciel, przełożony (jak choćby mistrz zakonu rycerskiego), duchowy przewodnik.

W NKJP znacznie częściej  niż mistrzowie występują mistrzynie olimpijskie, krajowewojewódzkie Pierwsze połączenie jest być może językowym śladem tego, że  olimpijskie  dla Polski  jako pierwsza zdobyła , do której przed wojną dołączyła jeszcze . I choć ogólna liczba polskich mistrzów olimpijskich jest większa niż liczba mistrzyń, szczególnie w lekkoatletyce kobiety odcisnęły swój mistrzowski ślad — by wspomnieć tylko trzy tytuły mistrzyni olimpijskiej zdobyte przez zmarłą 29 czerwca 2018 r. Irenę Szewińską. [cały tekst]

Previous Article
Next Article