plebiscyt Słowo roku

Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć. Chodzi o słowo i pojęcie (wydarzenie, przedmiot czy myśl) które skłonni jesteśmy traktować jako najważniejsze.

Takie słowo chcemy wybrać. Głosując, można wybrać jedną z opcji lub zaproponować słowo spośród zestawień słów dni, tygodni lub miesięcy oraz listy albo spoza zestawień. Proponować można tylko rzeczowniki pospolite (nie nazwiska, nazwy miejsc, organizacji czy firm), przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia.

Głosować można do 31 grudnia 2018 r. do 23:59.