Podsumowanie słów dnia między 1 a 28 czerwca 2015 roku

Podziel się

W ciągu czterech pełnych tygodni czerwca br. w  zakładce „Słowa dnia” na stronie www.nkjp.pl więcej niż raz w jednym  tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

– nazw własnych: Aleksis Cipras; Jerzy Wunderlich; Miarian Zembala; Kuwejt; Tunezja;

– rzeczowników pospolitych: absolutorium; afera; burza; elekt; eurogrupa; grad; in vitro; meczt; procesja; separatysta; zamach;

– przymiotników:  podsłuchowy; taśmowy;

– czasowników:  upublicznić; zatonąć;

– skrótowców: JOW (jednomandatowy okręg wyborczy); MERS (skrótowiec angielskiej nazwy Middle East Rspiratory Syndrom coronavirus 'Bliskowschodnia Niewydolność Oddechowa)

Previous Article
Next Article