Podsumowanie słów dnia między 1 a 28 maja 2017 roku

W ciągu czterech tygodni obejmujących dwadzieścia osiem dni maja br. w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

print