Podsumowanie słów dnia między 1 sierpnia a 4 września 2016 roku

Podziel się

W ciągu pięciu pełnych tygodni – obejmujących  cały sierpień i 4 pierwsze dni września br. –  w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk:  † Franciszek Macharski; Danuta Siedzik(ówna) – „Inka”;
  • nazw własnych: Krym; Rio (de Janeiro) 2016; „Quo vadis” (Henryka Sienkiewicza);  Turcja;
  • skrótowców: ŚDM (Światowe Dni Młodzieży); 
  • rzeczowników pospolitych: doping; handel; kardynał; medal; porozumienie; prezydent; prezydentura; prokuratura; reprywatyzacja; rzecznik; śledztwo; weekend;
  • czasowników:  wszcząć.