Podsumowanie słów dnia między 2 maja a 5 czerwca 2016 roku

Podziel się

W ciągu pięciu tygodni obejmujących trzydzieści dni maja i pięć pierwszych dni czerwca br. w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • nazw własnych, cytatów: Boże Ciało; Dzień Dziecka; Komisja Europejska; Noc Muzeów 2016; Opole 2016; Unia Europejska;
  • skrótowców: KOD  (Komitet Obrony Demokracji);
  • rzeczowników pospolitych: audyt; burza; dziecko; festiwal; grad;  marsz; matura; opozycja; pielęgniarka; procesja; raport; rating; rocznica; rząd; weekend; wolność; 
Previous Article
Next Article