Podsumowanie słów dnia między 2 stycznia a 5 lutego 2017 roku

W ciągu pięciu tygodni obejmujących trzydzieści dni stycznia i pięć pierwszych dni lutego br. – w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

print