Podsumowanie słów dnia między 3 a 30 października 2016 roku

Podziel się

W ciągu czterech tygodni – obejmujących 28 dni października br. –  w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk: † Andrzej Wajda;
  • innych nazw własnych:  Wszystkich Świętych;
  • skrótowców: CETA (umowa);
  • rzeczowników pospolitych: aborcja, cmentarz, edukacja, ekshumacja, huragan,  komisja, nauczyciel, projekt, protest, reprywatyzacja, rocznica,  święty, umowa;
  • przymiotników: aborcyjny, czarny, weryfikacyjny;
Previous Article
Next Article