Podsumowanie słow dnia między 30 marca a 3 maja 2015 roku

Podziel się

W ciągu pięciu pełnych tygodni obejmujących końcówkę marca, cały kwiecień i początek maja br. w  zakładce „Słowa dnia” na stronie www.nkjp.pl więcej niż raz w jednym  tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

– nazw własnych: † Władysław Bartoszewski;  Raul Castro; Ormianin;  Baltimore; Garissa; Katmandu; Kenia; Nepal; Holocaust / Holokaust; Wielkanoc; Zmartwychwstanie Pańskie;

– rzeczowników pospolitych: asesor; egzamin;  in vitro; jajo; majówka; motocyklista; podsłuch; porywacz; stenogram; trzęsienie ziemi;

– przymiotników: gimnazjalny; nazistowski;smoleński; świąteczny; wielkanocny;