Podsumowanie słów dnia między 31 października a 4 grudnia 2016 roku

Podziel się

W ciągu pięciu tygodni – obejmujących ostatni dzień października, cały listopad i cztery pierwsze dni grudnia br. –  w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk: † Fidel Castro, Mikołaj (odtwórca),  Józef Pinior, Donald Trump;
  • innych nazw własnych:  marsz Niepodległości, Polkowice,  Święto Niepodległości, Wszystkich Świętych, USA, Znicz 2016 (akcja policyjna);
  • ;rzeczowników pospolitych:  biznes, cmentarz, ekshumacja, grób,  katastrofa, kongres, kopalnia, niepodległość, prezydent, reforma, sarkofag, strzykawka, wybory, zgromadzenie, znicz;
  • przymiotników: prezydencki;