Podsumowanie słów dnia między 4 września a 1 października 2017 roku

Podziel się

W ciągu czterech tygodni obejmujących 27 dni września  i 1 dzień października br. w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk, innych nazw własnych i skrótowców:  Andrzej Duda; Bundestag; Floryda; XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy; Irma; Korea Południowa; Korea Północna; KRS (Krajowa Rada Sądownictwa); Ogólnopolski Kongres Kobiet; ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych);  Polska Fundacja Narodowa; Trybunał Sprawiedliwości UE; SN (Sąd Najwyższy);
  • rzeczowników: festiwal; forum; huragan; kampania; kongres; komisja; metro; nauka; prezydent; projekt; reforma; reparacje; sąd; sądownictwo; sprawiedliwość; trybunał; trzęsienie ziemi; ustawa; wybory;
  • przymiotników: północny; londyński;
  • czasowników: zatrzymać; 
Previous Article
Next Article