Podsumowanie słów dnia między 5 grudnia 2016 roku a 1 stycznia 2017 roku

W ciągu czterech tygodni obejmujących 27 dni grudnia br. i pierwszy dzień stycznia 2017 roku –  w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk: Mikołaj (odtwórca); Stanisław Piotrowicz;
  • innych nazw własnych: ; Berlin; Boże Narodzenie; (stacja kolejowa z nowym dworcem); PiS (Prawo i Sprawiedliwość, partia); ‚izba niższa polskiego parlamentu’; Syria; Sylwester; Święta; Wigilia;
  • rzeczowników pospolitych: ewakuacja; ; policja; protest; rok; stan; sylwester ‚wieczór poprzedzający nadejście 1 stycznia’; święta ‚uroczyste dni’; wigilia ‚posiłek’; zamach; ;
  • przymiotników: bożonarodzeniowy; ; świąteczny; ; wojenny;
  • liczebników: 2017. (dwa tysiące siedemnasty);
print