Podsumowanie słów dnia między 6 lutego a 5 marca 2017 roku

Podziel się

W ciągu czterech tygodni obejmujących dwadzieścia trzy dni lutego i pięć pierwszych dni marca br. – w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk: Jacek Saryusz-Wolski;
  • innych nazw własnych Donbas; „Klątwa” (tytuł przedstawienia);  Manifa (akcja z okazji 8 marca – Dnia Kobiet); Teatr Powszechny (Warszawa); walentynki;
  • rzeczowników pospolitych: drzewo; kanclerz; kandydatura; kolumna; konferencja; sąd; sędzia; smog; stanowisko; wycinka; wypadek;
Previous Article
Next Article