Podsumowanie słów dnia między 6 marca a 2 kwietnia 2017 roku

Podziel się

W ciągu czterech tygodni obejmujących dwadzieścia sześć dni marca i dwa pierwsze dni kwietnia br. – w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • imion i nazwisk: Donald Tusk;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Deklaracja Rzymska; Dzień Kobiet; Holandia; Londyn; Łuck; Rada Europejska; Unia Europejska; UE (Unia Europejska);
  • rzeczowników pospolitych: atak; deklaracja; drzewo; kobieta; konstytucja; konsulat;  nauczyciel; nieufność; protest; rada; rząd; strajk; szef; szkoła; wotum; wybory;
  • przymiotników: brytyjski; europejski; rzymski; terrorystyczny; turecki;
Previous Article
Next Article