Autorstwa Kudlaty - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4113129

Prof. Jerzy Bartmiński (19.09.1939-7.02.2022)

Podziel się

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Jerzego Bartmińskiego. Żegnają go wszyscy poloniści, językoznawcy i kulturoznawcy. My wspominamy Go jako gościa konferencji Słowa klucze, jurora i komentatora plebiscytów na słowo roku. Bez Niego nie byłoby refleksji o polskich słowach kluczach i symbolach.