Konferencja „Słowa klucze 2017” – zaproszenie

Podziel się

Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego oraz Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie zapraszają na konferencję pt. „Słowa klucze 2017”, która odbędzie się w dniach 6-7.11.2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Tematyka

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

  • statystykę językoznawczą
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
  • medioznawstwo
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”.
Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, m.in. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne

Wykłady plenarne wygłoszą m.in. prof. Jerzy Bartmiński (UMCS) i prof. Maciej Eder (IJP PAN).

Języki konferencji

Językami konferencji są polski, niemiecki i angielski.

Zgłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 10.09.2017 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl

W abstrakcie powinny się znaleźć:

  • tytuł
  • do 300 słów opisu
  • krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 30.09.2017.

Opłata

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN/75 EUR.

Ważne terminy:

  • termin nadsyłania zgłoszeń – 10.09.2017
  • termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia – 30.09.2017
  • konferencja – 6-7.11.2017

 

Komitet organizacyjny:

Waldemar Czachur (IG UW), Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Monika Kwiecień (IJP UW), Dorota Kopcińska (IJP UW), Marek Łaziński (IJP UW, przewodniczący komitetu), Vladislava Warditz (Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie)