Rozpoczynamy: słowa 2012

Podziel się

Rozpoczynamy publikację słów, których frekwencja w ostatnim miesiącu była najbardziej znacząco wyższa w stosunku do całego roku. Co miesiąc będziemy publikować słowa w kategorii nazw własnych (osób, miejsc, firm itp.) oraz słów pospolitych. Podstawa obliczeń jest mechanizm słów dnia.

słowo roku 2011