Słowa dnia między 1 a 28 kwietnia 2019 roku

Podziel się

W okresie czterech tygodni obejmujących 28 dni kwietnia br. w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: nauczyciel, strajk, szkoła, trener, oświata, rozmowa, placówka, przedszkole, uczeń, solidarność, egzamin, gimnazjalista, kuratorium, ósmoklasista, katedra, pożar, odbudowa, matura, stół, grób, kościół, maturzysta, konwencja, majówka;
  • przymiotników: strajkujący, gimnazjalny, strajkowy, wielkanocny;
  • czasowników: zwolnić, strajkować, przystąpić (do egzaminy, strajku), zginąć;
  • imion i nazwisk: Zbigniew Smółka, Ryszard Proksa, Jezus Chrystus;
  • innych nazw własnych i skrótowców: ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego), Notre Dame, Paryż, Wielkanoc, Sri Lanka.