Słowa dnia między 1 a 7 czerwca 2020 roku

Podziel się

W pierwszym tygodniu czerwca br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: zamieszki – zamieszki u USA, zginąć / ponieść śmierć w zamieszkach, zdjęcia zamieszek, sprzątanie po zamieszkach, odnieść się do zamieszek, fala zamieszek, dojść do zamieszek i starć z policją, protesty i zamieszki po śmierci George’a Floyda, wzywać do wstrzymania zamieszek, nocne zamieszki w Waszyngtonie / pod Białym Domem, być odpowiedzialnym za zamieszki w USA, trwać w USA (gwałtowne zamieszki), działania Donalda Trumpa dotyczące zamieszek, czas zamieszek, ilustrować czymś zamieszki w USA, kolejna fala / noc zamieszek, tanieć przez zamieszki – 2; zakażenie – zakażenie koronawirusem gdzieś, zakażenie wirusem z Wuhan, zakażenie gruźlicą, zakażenie SARS-CoV-2, ileś nowych / kolejnych / potwierdzonych / przypadków zakażenia / zakażeń koronawirusem, liczba zakażeń, stwierdzić / potwierdzić pozytywnym wynikiem testu / u kogoś zakażenie koronawirusem, nowe zakażenia koronawirusem gdzieś, potwierdzić / stwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś / kogoś, przyczynić się do czyjegoś zgonu / wrócić dokądś (zakażenie koronawirusem), ognisko zakażenia gdzieś, ryzyko przeniesienia zakażenia koronawirusem, przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, ukrywać czyjeś zakażenie koronawirusem, zakażenie wirusem z Wuhan, testy w kierunku zakażenia koronawirusem, przybywać / przybyć zakażeń koronawirusem / w zastraszającym tempie / gdzieś, wykrywać / wykryć zakażenie koronawirusem, liczba zakażeń koronawirusem, uniknąć zakażenia koronawirusem, lokalne / objawowe / bezobjawowe zakażenie koronawirusem, zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2, nowe / kolejne zakażenia koronawirusem, przypadki zakażeń,dni bez zakażeń, stwierdzić zakażenie gdzieś, zdiagnozować / potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, nowa fala zakażeń koronawirusem, ukrywać pierwsze zakażenie koronawirusem, przybywać zakażeń gdzieś, przeciwdziałać zakażeniom, zakażenie bezobjawowe, potwierdzić / (z)diagnozować / wykryć u kogoś / gdzieś zakażenie koronawirusem, nowe / duże zakażenie koronawirusem, nowe / kolejne przypadki zakażeń koronawirusem, liczba zakażeń, zakażenie SARS-CoV-2, dzień bez zakażeń, nie mieć dnia bez zakażeń, mapa zakażeń koronawirusem, zakażenie koronawirusem / COVID-19 / SARS-CoV-2, ileś nowych zakażeń koronawirusem, bić rekordy (zakażenia koronawirusem w Polsce), ileś nowych / kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, skala zakażeń koronawirusem gdzieś, rekordowa liczba zakażeń w kraju, duże ryzyko zakażenia koronawirusem, wielki wzrost / dużo zakażeń gdzieś, wysyp zakażeń koronawirusem. potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś / gdzieś, aktywne ognisko zakażenia koronawirusem gdzieś, dotknąć kogoś (zakażenie koronawirusem), nowe zakażenie, rekordowe liczby zakażeń koronawirusem w kraju, przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mieć potwierdzone zakażenie koronawirusem, wzrost zakażeń, ileś kolejnych zakażeń koronawirusem gdzieś – 6; cokół –  zamalować cokół pomnika Tadeusza Kościuszki antyprezydenckimi napisami – 1; czarnoskóry – czarnoskóry George Floyd – 1; tarcza – tarcza antykryzysowa 1.0 / 3.0. / 4.0, tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw, przepisy tarczy antykryzysowej, wypłaty z tarczy antykryzysowej, dane dotyczące tarczy kryzysowej, subwencje dla firm z tarczy finansowej, liczyć / poczekać na tarczę 4.0, otrzymać pomoc w ramach tarcz antykryzysowych, projekt tarczy, przesunąć termin z tarczy, iść na tarczę antykryzysową (pieniądze) – 1; pandemia – pandemia koronawirusa, czas / czasy / doba / okres / cień / początek / szczyt / zakończenie / skutki pandemii koronawirusa, coś: z powodu pandemii / w związku z pandemią / ze względu na pandemię / dzięki pandemii / przed pandemią, spowodować przerwę // pauzę / przybierać w Brazylii na sile / sprawić coś / wymusić obostrzenia / nie słabnąć / ograniczyć na całym świecie leczenie chorób niezakaźnych (pandemia koronawirusa), IV etap odmrażania gospodarki związany z pandemią koronawirusa, poluzować część obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa, nie podnieść się z pandemii, pandemia tematem czyjejś rozmowy, pandemia koronawirusa / COVID-19, spowodować coś / wywołać coś / przerwać sezon / zmniejszyć czyjeś PKB / dosięgnąć kogoś (pandemia koronawirusa), doba / czas / początek / skutki / nadejście / sprawa / kryzys pandemii koronawirusa, autoizolacja w pandemii koronawirusa, coś z powodu / mimo / podczas pandemii koronawirusa, straty związane z pandemią koronawirusa, złe przygotowanie Polski do pandemii koronawirusa, obostrzenia w związku / ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, walka z pandemią koronawirusa, opanować / przetrwać pandemię koronawirusa, e-sklep sposobem na pandemię koronawirusa, lekarz o pandemii koronawirusa gdzieś, stan sprzed pandemii koronawirusa, odbudować jakiś kraj po pandemii koronawirusa, pandemia koronawirusa, czas / czasy / wybuch / przebieg / skutki pandemii koronawirusa, spowodować coś / pokrzyżować czyjeś plany / pogorszyć sytuację na rynku pracy gdzieś / bić w leasing / dotknąć jakiś region (pandemia koronawirusa), otworzyć się po pandemii, tłumaczyć skok cen pandemią koronawirusa, coś: z powodu pandemii / w związku z pandemią koronawirusa, walka z pandemią koronawirusa, pandemia koronawirusa, przezwyciężyć pandemię koronawirusa w znacznym stopniu, poradzić sobie z pandemią, pokonać pandemię w dużej mierze, zabrać pracę / spowodować coś / przyspieszyć jakieś zjawisko / zablokować imprezy masowe / odmieniać rynek biurowy gdzieś / osłabić teorie / nie zahamować robotyzacji / dotknąć pracowników / zatrzymać szaleńczy wzrost cen mieszkań gdzieś / nie zaszkodzić deweloperom / postraszyć rynek (pandemia koronawirusa), coś: związanego // w związku z pandemią / mimo pandemii / z powodu pandemii / przez pandemię / w trakcie pandemii, czas / początek / wybuch / skutki pandemii, ofiary śmiertelne pandemii koronawirusa, odbyć się w pandemii koronawirusa, ponura eskalacja pandemii (Brazylia), powieści o pandemiach, pandemia koronawirusa, coś: z powodu pandemii / związanego z pandemią / przed pandemią, wykazać coś / spowodować coś / trwać (pandemia koronawirusa),nieźle przetrwać pandemię, czas / czasy / wybuch / początek / fala / okres pandemii koronawirusa, walka z pandemią koronawirusa, obawa przed pandemią koronawirusa, bezpieczeństwo w pandemii koronawirusa – 5; dystans – potrzeba zapewnienia dystansu społecznego, obowiązek utrzymania dystansu społecznego, zachować / zachowywać dystans społeczny / dwumetrowy dystans / dwa metry dystansu – 1; dziecko – Dzień Dziecka, dzieci uchodźców, zgubione dziecko [przez zdalne nauczanie], zapraszać dzieci i młodzież na zajęcia stacjonarne, rzecznik praw dziecka, kolonie i obozy dla dzieci, kryteria przyjęcia dziecka do żłobka, sportowcy dzieciom, letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 1; wakacje – tegoroczne wakacje, odliczać już dni do wakacji, wakacje 2020 gdzieś, nauka zdalna aż do wakacji, szkoły zamknięte do wakacji, możliwość zorganizowania letnich półkolonii w wakacje, bon 1000+ na wakacje – 1; obostrzenie – poluzowanie części obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa, mieć za nic wprowadzone obostrzenia, coś pomimo obostrzeń, luzować obostrzenia, łagodzić / znosić / rządowe / obostrzenia, wymusić obostrzenia, jedyne obostrzenia – zachowanie dystansu i noszenie maseczek [Czarnogóra] – 1; limit – złagodzić / znosić / rządowe / limity pasażerów w komunikacji miejskiej, znieść limit klientów w placówkach pocztowych, nie obowiązywać w polskich kościołach (limit gromadzących się osób) – 1; poprawka – przyjąć poprawki do ustawy (Senat), poprzeć większość z poprawek, składać poprawki do ustawy, głosować nad poprawkami, spotkanie w sprawie poprawek, dziwne losy poprawki numer 44, sensacyjna poprawka, móc przyjąć poprawki Senatu, część poprawek, zająć się poprawkami Senatu, dotyczyć poprawek Senatu, odrzucić poprawki Senatu (Sejm) – 2; wytyczna – zapytać o wytyczne, musieć stosować się do nowych wytycznych, obowiązywać (nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa), nie zawsze przestrzegać wytycznych sanepidu, opracować wytyczne o czymś, targi wciąż bez wytycznych – 1; koronawirus – zakażenie koronawirusem, osoba zakażona koronawirusem, coś: w związku z koronawirusem / z powodu // przez koronawirusa, walka z koronawirusem, zarażenie koronawirusem, iluś pacjentów z koronawirusem, epidemia / pandemia koronawirusa, testy / badanie na / obecność / koronawirusa, ognisko koronawirusa gdzieś, ofiara koronawirusa gdzieś, przypadek koronawirusa gdzieś, przenosić / mieć koronawirusa, wywołać chorobę / spowodować coś / rozprzestrzeniać się (koronawirus), doba / czas / oblicze koronawirusa, liczba zachorowań / chory na koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, test na / obecność / koronawirusa, testować na koronawirusa, przypadek koronawirusa, wykryć u kogoś koronawirusa, liczba ofiar / ofiara koronawirusa, czas / ognisko koronawirusa, coś: przez koronawirusa / ze względu na koronawirusa, przebadać próbki na koronawirusa, ileś zachorowań na koronawirusa, udać się pokonać koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, zwalczać skutki koronawirusa, testy na koronawirusa, przypadek koronawirusa, zdiagnozować // stwierdzić // wykryć / obecność / koronawirusa u kogoś gdzieś, testować kogoś pod kątem koronawirusa gdzieś, przypadki zachorowań na koronawirusa, nosiciel koronawirusa, wielkie ognisko koronawirusa gdzieś, mieć koronawirusa, dane na temat koronawirusa z Wuhan, problem koronawirusa, uruchamiać dla koronawirusa bardzo sprzyjające okoliczności, zespół kryzysowy do spraw koronawirusa, coś z powodu koronawirusa, czasy koronawirusa, szczepionka na koronawirusa, wpływ koronawirusa na coś, zakazić się koronawirusem od kogoś, zakażenie koronawirusem, zakażony koronawirusem, pacjent zakażony koronawirusem, walka z koronawirusem, coś w związku z koronawirusem, epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus bez końca, końca epidemii koronawirusa w Polsce nie widać, spowodować coś (koronawirus), ognisko koronawirusa gdzieś, liczba zakażonych koronawirusem / SARS-CoV-2 / gdzieś, nowe / przypadki / zakażenia koronawirusem, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, coś związanego z koronawirusem, wykryć koronawirusa w czyimś organizmie, wygrywać z koronawirusem ?, koronawirus gdzieś, poród z koronawirusem – 5; ozdrowieniec – przybyć ozdrowieńców gdzieś, mieć nowych / kolejnych ozdrowieńców, iluś ozdrowieńców, ozdrowieniec po pokonaniu wirusa – 1; epidemia – niewidzialna epidemia niewydolności serca, epidemia koronawirusa, walczyć / walka z epidemią koronawirusa / COVID-19, czas / wybuch / początek / stan / skutki epidemii koronawirusa, czasy po epidemii, ofiary epidemii koronawirusa, kłamać o epidemii, coś z powodu epidemii, WHO o epidemii koronawirusa w Europie, epidemia koronawirusa / koronawirusa SARS-CoV-2, walka z epidemią koronawirusa, nie zwalniać / przyspieszać / mieć najbardziej dramatyczny przebieg we Włoszech / wygasnąć kiedyś / osiągnąć maksymalną intensywność gdzieś / być daleko od szczytu gdzieś (epidemia koronawirusa), coś: z powodu epidemii / ze względu na epidemię / związanego z epidemią / podczas epidemii koronawirusa, czas / stan / początek / szczyt / szczytowy moment / kronika epidemii koronawirusa, wykorzystywać epidemię do czegoś, liczba ofiar epidemii koronawirusa, powstrzymać epidemię, list w sprawie epidemii, problemy z epidemią, stracić na epidemii, epidemia koronawirusa / COVID-19, czas / czasy / początek / ognisko / kronika epidemii koronawirusa, wybuchnąć / spowodować coś / pogrążać w kryzysie / nie opuszczać czegoś / nie odpuszczać / zahamować galopujące ceny mieszkań / zatrzymać // móc zbić ceny (epidemia koronawirusa), kina po epidemii koronawirusa, premier kontra epidemia, coś: związanego // w związku z epidemią / z powodu epidemii / podczas epidemii / ze względu na epidemię / pomimo epidemii koronawirusa, nie widać końca epidemii gdzieś, radzić sobie z epidemią, nie panować nad epidemią, zasady sprzed epidemii, liczba ofiar epidemii koronawirusa, nie udać się opanować epidemii, epidemia dobry moment na zmianę mieszkania, epidemia koronawirusa / COVID-19, coś: związanego z epidemią / ze względu na epidemię / podczas epidemii koronawirusa, początek / wybuch / czasy / kronika epidemii koronawirusa / COVID-19, epidemia: podstawą do czegoś / powodem czegoś, to nie koniec epidemii, ujawnić coś / nie skończyć się / trwać / przebiegać jakoś / nie słabnąć gdzieś (epidemia koronawirusa), ogłosić epidemię, epidemia koronawirusa gdzieś, ofiary śmiertelne epidemii, walczyć z epidemią, wychodzić z epidemii koronawirusa – 4; marszałek – marszałek Sejmu, marszałek Senatu, marszałek województwa, kierownik u marszałka, pisać do marszałka, postanowienie / zarządzenie marszałek Sejmu, ogłosić / podać termin wyborów, zapowiedzieć / powiedzieć coś, podać informację o czymś (marszałek Sejmu, Elżbieta Witek), rozesłać pisma marszałkom pięciu województw (Komisja Europejska), wojna marszałka podlaskiego z prezydentem Białegostoku o śmieci, żądać wyjaśnień od jakiegoś marszałka, jakaś marszałek, opublikować postanowienie marszałek Sejmu – 1; podpis – zbiórka podpisów, podpisy dla Rafała Trzaskowskiego / na Rafała Trzaskowskiego / za Rafałem Trzaskowskim, złożyć podpis poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, rzekome fałszowanie podpisów na listach czyjegoś poparcia, wstrzymywać się ze zbieraniem podpisów, zainaugurować zbiórkę podpisów dla Rafała Trzaskowskiego, podpisy pod listami poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zbierać podpisy pod jakąś petycją do władz miasta, 100 tysięcy podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, zebrać 200 podpisów w pół godziny gdzieś, podpisy / poparcia / dla Rafała Trzaskowskiego, zbierać podpisy poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, zbiórka podpisów na Rafała Trzaskowskiego, wykaz podpisów, złożyć podpisy za Rafałem Trzaskowskim, karty z podpisami poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zanieść podpisy do PKW, zbiórka podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zbierać / zebrać podpisy dla Rafała Trzaskowskiego, listy z podpisami na Rafała Trzaskowskiego, kolejki do złożenia podpisu / do podpisów na Rafała Trzaskowskiego, mieć sto tysięcy podpisów, składać / złożyć podpis poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, prezydencki podpis pod gigantyczną dotacją dla TVP, zbieranie podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zweryfikowany podpis, zbierać podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego / pod listami poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, składać / złożyć podpis z poparciem Rafała Trzaskowskiego, punkty zbierania podpisów, podpis dla kogoś, zbierać podpisy / poparcia / dla kogoś, zbiórka podpisów, złożyć podpis, tysiące podpisów na listach poparcia dla kogoś – 5; kalendarz – kalendarz wyborów, znać / obowiązujący / kalendarz wyborczy, podać / zaopiniować pozytywnie kalendarz wyborczy – 1; zbieranie – zbieranie podpisów, śledztwo w sprawie zbierania podpisów, karty do zbierania podpisów, czas na zbieranie podpisów, rozpoczynać zbieranie podpisów – 1; karta – wzór kart do głosowania / do zbierania podpisów, grać w otwarte karty, płacić kartą, karta do mieszkania, tłumacz „Miasta białych kart”, Ośrodek KARTA – 1; kandydatura – złożyć podpisy poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, móc poprzeć kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta RP, odrzucić czyjąś kandydaturę, podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, poprzeć / wesprzeć kandydaturę Rafała Trzaskowskiego – 2; badanie – badanie na SARS-CoV-2 / na COVID-19, badanie laboratoryjne, badanie w kierunku COVID-19, zapłacić za badanie, potwierdzić coś (badanie / wyniki badań), czekać na wyniki jakichś badań, wynikać z badania, wyniki badań, agenda badań rynku, wykonywać / opublikować badania, wniosek z jakiegoś badania, zrobić prywatnie badania na SARS-CoV-2 / na COVID-19 – 1; protest – popierać protesty, trwać od tygodnia / nie ustawać (protesty), masowe protesty w USA, kontynuować protesty, radzić sobie jakoś z protestami po śmierci George’a Floyda, brać udział w protestach, organizować protest, organizator protestu, protest klimatyczny, protest iluś obywateli / mieszkańców, protest pracowników przeciw dyrektorce, okazja do antyrządowych protestów, przemaszerować po zakładzie w proteście, spontaniczny protest, protest gdzieś, protest / ruchu / BLM (Black Lives Matter) gdzieś, ciąg dalszy protestów gdzieś, protesty na Białorusi, trwać gdzieś (pokojowe / protesty przeciwko rasizmowi i brutalności policji), protesty w Europie po śmierci George’a Floyda, dni gwałtownych protestów w USA, pokojowy charakter protestów przeciw brutalności policji, szykować się gdzieś (protest w obronie sędziego Tulei), protesty w całej Polsce [w akcie solidarności z sędzią Igorem Tuleyą i w obronie niezawisłości sądów] – 2; wybory – sierpniowe wybory prezydenckie (Białoruś), listopadowe wybory prezydenckie (USA), wybory prezydenckie / 2020, zagłosować na kogoś w wyborach, kalendarz / termin / data wyborów, zarządzić wybory, opublikować postanowienie / ustawę w sprawie wyborów, stawiać na jakiegoś kandydata w wyborach, rocznica wyborów 4 czerwca, odbyć się 28 czerwca (wybory prezydenckie), konstytucyjność wyborów, szansa startu w wyborach, czyjaś kandydatura w wyborach na prezydenta RP, wygrywać wybory, noblista o wyborach, mieć nowe wybory, wcześniejsze wybory, kandydat w wyborach, głos w wyborach, wybory na finiszu, czas do wyborów, organizacja wyborów, rocznica / wolnych // pamiętnych // przełomowych / wyborów 4 czerwca 1989 roku, pytanie o wybory, dziwne / wybory prezydenckie / 2020, druga tura wyborów, (nie) iść na wybory, wziąć udział / nie wziąć udziału w wyborach, wygrać wybory, wybory pod specjalnym nadzorem sanitarnym, kandydat / kandydować w wyborach na prezydenta Polski / na rektora, szykować się na wybory, sierpniowe wybory (Białoruś) – 2; zakażony – liczba / iluś zakażonych, zakażony koronawirusem gdzieś, nowi zakażeni koronawirusem gdzieś, kontakt z zakażonymi koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem / SARS-CoV-2 / COVID-19 gdzieś, iluś zakażonych koronawirusem gdzieś, nowi zakażeni koronawirusem gdzieś, nowe przypadki zakażonych koronawirusem gdzieś – 2; wotum – odrzucić wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego / udzielić wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego (Sejm), głosowanie o wotum zaufania dla rządu, wotum zaufania dla rządu to teatr polityczny PiS, rząd Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania, uzyskać wotum zaufania czterema głosami, zwrócić się o wotum zaufania, wniosek o wotum zaufania – 1; zaufanie – wotum zaufania dla kogoś, wyraz zaufania – 1; poparcie – lista poparcia dla kogoś / kogoś, zainteresowanie poparciem, podpisy poparcia, karta poparcia pod czymś, złożyć podpis pod listą poparcia, udzielić poparcia protestującym (Obama i Carter), zbierać głosy poparcia, chętny do poparcia kogoś – 1; prezydent – dotrzymywać obietnic / ogłaszać rządowe inicjatywy / zaproponować dodatek solidarnościowy (urzędujący prezydent Andrzej Duda), wolny prezydent, wspierać prezydenta, prezydent jakiegoś miasta, kandydat na prezydenta, czyjaś kandydatura na prezydenta, wybory prezydenta, administracja prezydenta USA, prezydent Węgier, byli prezydenci USA, urząd / majątek prezydenta, zabić prezydenta, potrzebować silnego prezydenta, zostać prezydentem, ktoś o prezydencie, grozić śmiercią prezydentowi – 1; brutalność – potępić brutalność amerykańskiej policji, zaprotestować wobec brutalności policji w Stanach, protestować / protesty przeciw brutalności policji po zastrzeleniu 27-latka (Rosja), nie brakować przykładów brutalności policji wobec Czarnych w USA, pokojowy protest / marsz // pokojowa demonstracja przeciw rasizmowi i brutalności policji / w USA gdzieś – 2; hołota – określenie Jarosława Kaczyńskiego „chamska hołota”, nie nazywać nas hołotą, wyzwać posłów opozycji od chamskiej hołoty, posłowie PO-KO to chamska hołota, nie oburzać kogoś po mordach zdradzieckich, najgorszym sorcie (chamska hołota), ktoś o chamskiej hołocie Jarosława Kaczyńskiego – 2; cena – osiągnąć najwyższą cenę na licytacji (obraz Jacka Malczewskiego „Wiosna”), cena wywoławcza za coś, spodziewać się wzrostu cen paliw, trend wzrostowy cen na stacjach benzynowych, spaść (cena wywoławcza), ceny złota w górę, cena homofobii wysoka, płacić wysoką cenę, wzrosnąć (ceny mieszkań / nieruchomości), móc zbić ceny, zahamować galopadę cen, ceny na rozdrożu, rosnąć w szybkim tempie (ceny nowych mieszkań) ceny mieszkań gdzieś – 1; nieruchomość – podatek od nieruchomości, branża / rynek / agencja nieruchomości / gdzieś, wchodzić w nieruchomości – 1; mieszkanie – przeszukać czyjeś mieszkanie, móc wrócić do mieszkań po pożarze, zagłębie mieszkań na wynajem, ktoś bez mieszkania, mieszkanie gdzieś, zamiana mieszkania, cena mieszkań, podrożeć (mieszkania), boom na mieszkanie gdzieś – 1; rasizm – rasizm – choroba systemu, protest przeciwko rasizmowi, skrywać rasizm, walka / wojna z rasizmem, wymowny gest w sprawie rasizmu, wyrażać sprzeciw wobec rasizmu, protest / protestować przeciw rasizmowi gdzieś, rasizm i nieformalna segregacja w USA, chodzić nie tylko o brutalność policji i rasizm, walczyć z rasizmem, protesty / pikieta / marsz przeciw rasizmowi – 3; kopalnia – kopalnia węgla kamiennego „Zofiówka” na Śląsku (Jastrzębie-Zdrój), pracownicy kopalni, zakażenia koronawirusem w kopalni – 1; matura – tegoroczna / matura / 2020, matura w / ostrym / reżimie sanitarnym, rozpoczynać się / zaczynać się (matura), czas na matury, matura w czasach koronawirusa, matura pod specjalnym rygorem / pod nadzorem epidemicznym, przystąpić do matury w wyjątkowych pandemicznych czasach, czekać kogoś w czerwcu (matura w czasach pandemii koronawirusa w maseczkach i na dystans), matura 2020 bez maskotek i egzaminów ustnych – 1; przypadek – nowe przypadki zachorowań na koronawirusa / zakażonych koronawirusem / zakażeń koronawirusem w Polsce, przypadek: Polski / wielu ludzi, uzupełniać się w wielu przypadkach, skrajne przypadki, ileś przypadków koronawirusa kiedyś gdzieś, odnotować nowe przypadki zakażeń COVID-19 gdzieś, zero nowych przypadków koronawirusa gdzieś, potwierdzić ileś przypadków koronawirusa gdzieś, ruszyć (licznik przypadków zakażenia koronawirusem), pojawiać się (nowe przypadki zakażeń) – 1; egzamin – matura w maseczkach i bez egzaminów ustnych, nie musieć zdawać egzaminów ustnych, móc pisać sam egzamin bez maseczek, stanąć przed pierwszym ważnym egzaminem w swoim życiu (ósmoklasiści), egzamin dojrzałości, przystąpić do pierwszego egzaminu maturalnego, ruszać od poniedziałku (egzaminy maturalne), w poniedziałek egzamin z polskiego, iść do szkoły na egzamin, pisać pamiętny egzamin dojrzałości – 1; pikieta – pikieta KOD gdzieś „150×150 – dziś Tuleya – jutro Ty”, pikieta w obronie sędziego Igora Tulei, pikieta przeciw rasizmowi i przemocy – 1; maturzysta – wyjątkowi maturzyści 2020, nie badać temperatury maturzystom, ileś tysięcy maturzystów gdzieś, przyjść wcześniej do szkół (maturzyści), dojść maturzystom (drugi stres – obawa przed pandemią), zostać pozbawionymi możliwości dalszego uczenia się w szkole (maturzyści [między zakończeniem roku 24 kwietnia a egzaminami maturalnymi w czerwcu]) – 1; maturzystka – mówić (maturzystka) – 1; kandydat – kandydat KO-PO, PSL, Konfederacji na prezydenta RP / Polski gdzieś, potencjalny kandydat w wyborach prezydenckich (Białoruś), nie rezygnować z walki / nie mieć większości w Sejmie (inni kandydaci [poza Andrzejem Dudą]), wystawiać kogoś jako czyjegoś kandydata, można poprzeć kandydata, upatrywać w kimś głównego kandydata do triumfu [sport] – 1; grad – burze z gradem gdzieś, intensywne opady gradu / lokalnie, przewidywać grad, burze i grad nad Polską, przetaczać się (nawałnice z gradem) – 1;
  • przymiotników: prezydencki – sondaż prezydencki, wyścig do fotela prezydenckiego, wybory prezydenckie / 2020, prezydencki: fotel / sondaż, prezydencka kampania, wybory prezydenckie / 2020, prezydencki: projekt / sondaż, kampania prezydencka, wybory prezydenckie / 2020, projekt prezydencki, prezydencka kampania / kadencja, wybory prezydenckie / 2020, prezydencki podpis, prezydencka kampania, czerwcowe / wybory prezydenckie / 2020, sondaż prezydencki, wybory prezydenckie / 2020 – 6; antykryzysowy – tarcza antykryzysowa, centrum antykryzysowe – 1; solidarnościowy – dodatek solidarnościowy, solidarnościowy: poseł / dodatek / zasiłek – 2; zakażony – zakażony: nauczyciel / pracownik /urzędnik / pacjent / personel / futbolista, zakażona: osoba / pielęgniarka / kobieta, zakażony: ksiądz / górnik / pracownik, zakażona: osoba / matka, zakażone dziecko – 2; chamski – chamska hołota Jarosława Kaczyńskiego, chamska opozycja, nie mówić o chamskiej hołocie, domagać się przeprosin za chamską hołotę, poczuć się urażonym słowami Jarosława Kaczyńskiego o chamskiej hołocie, przykryć debatę (słowa o chamskiej hołocie), zachowanie Jarosława Kaczyńskiego – chamskie, 4 czerwca 2020 roku – dzień hołoty chamskiej, chamska hołota – 2;
  • czasowników: zamalować – zamalować cokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie antyprezydenckimi napisami – 1; zdewastować – zdewastować: pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie / nowojorską katedrę św. Patryka – 1; opublikować – opublikować coś: jakieś dane / postanowienie marszałek Sejmu / czyjeś oświadczenie / nowy wzór kart do zbierania podpisów / wyniki badań / badanie / czyjś komunikat / czyjeś rozporządzenie / czyjeś oświadczenie majątkowe / jakąś ustawę – 1; zakazić – zakazić kogoś koronawirusem -1; zbierać – zbierać coś: podpisy / pieniądze – 1;
  • imion i nazwisk: † George Floyd – zabójstwo / tragiczna śmierć czarnoskórego / Afroamerykanina George’a Floyda, autopsja George’a Floyda, protesty po śmierci George’a Floyda, zamieszki po bestialskim zabiciu przez policję George’a Floyda, zatrzymać / zamordować / zabić George’a Floyda, śmierć / zabójstwo / czarnoskórego // Afroamerykanina / George’a Floyda, upamiętnić George’a Floyda – 2; † Tadeusz Kościuszko – zdewastować / zniszczyć / sprofanować pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, planować oczyścić pomnik Tadeusza Kościuszki – 1; Rafał Trzaskowski – kandydatura Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, bać się Rafała Trzaskowskiego, kampania / wyborcza / Rafała Trzaskowskiego, spotkać się 4 czerwca z mieszkańcami Gdańska na Długim Targu / popierać związki partnerskie (Rafał Trzaskowski), akcja Trzaskowski 2020, podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, podpisy dla Rafała Trzaskowskiego / na Rafała Trzaskowskiego, debata Rafała Trzaskowskiego i burmistrzów Londynu, Sztokholmu i Pragi, zorganizować debatę burmistrzów / zacząć zbierać podpisy / dostać pięć dni na zebranie podpisów / musieć zebrać podpisy (Rafał Trzaskowski), głos na Rafała Trzaskowskiego, wyniki Rafała Trzaskowskiego, Trzaskowski – trudny rywal dla prezydenta, spotkać się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze, 100 tysięcy podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, zebrać ileś podpisów na Rafała Trzaskowskiego kiedyś gdzieś, pojednawczy Rafał Trzaskowski w Gdańsku na 4 czerwca, próba wybicia z rytmu / powstrzymania ofensywy Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski w ogniu krytyki, Rafał Trzaskowski nadzieją Polski samorządowej, służyć Rafałowi Trzaskowskiemu (kampania wyborcza), podpisy / listy / poparcia dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego, zainteresowanie poparciem dla Rafała Trzaskowskiego, kandydat na prezydenta RP – Rafał Trzaskowski, akcja zbierania podpisów dla Rafała Trzaskowskiego, podpisy / poparcia / pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, podpisać listę poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zbiórka podpisów poparcia pod kandydaturą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, podpisy poparcia dla kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, zbierać podpisy dla Rafała Trzaskowskiego, pochwalić Rafała Trzaskowskiego, przyjeżdżać dokądś / mieć już sto tysięcy podpisów / zażądać przeprosin za określenie chamska hołota (Rafał Trzaskowski), listy z podpisami na Rafała Trzaskowskiego, listy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, mobilizacja dla Rafała Trzaskowskiego, mobilizacja przy zbiórce podpisów na Rafała Trzaskowskiego, sztab Rafała Trzaskowskiego, awantura na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim w Chrzanowie, w kolejkach do podpisu dla Rafała Trzaskowskiego, poprzeć Rafała Trzaskowskiego, zbierać podpisy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, zbierać podpisy Rafałowi Trzaskowskiemu / na Rafała Trzaskowskiego / pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, lista poparcia / dla / Rafała Trzaskowskiego, spotykać się od rana z kimś gdzieś (Rafał Trzaskowski), podpis z poparciem Rafała Trzaskowskiego, tłumy za Rafałem Trzaskowskim gdzieś, 70 tysięcy zweryfikowanych podpisów dla Rafała Trzaskowskiego, obrzucać błotem Rafała Trzaskowskiego (TVP), ileś tysięcy podpisów dla Rafała Trzaskowskiego gdzieś, ogromne poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, nękać zbierających podpisy dla Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski gdzieś, mobilizować / wyzwać Andrzeja Dudę na ubite pole (Rafał Trzaskowski), podpisywać listę poparcia Rafała Trzaskowskiego, listy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, złożyć podpis poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, ktoś o Rafale Trzaskowskim – 6;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Waszyngton ’miasto' – zdewastować / zniszczyć / sprofanować pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie podczas nocnych zamieszek, godzina policyjna w Waszyngtonie, zadeklarować pomoc Warszawy dla Waszyngtonu, dojść do zamieszek i starć z policją w Waszyngtonie, apelować o unikanie centrum Waszyngtonu – 1; Waszyngton ’rząd USA' – nie chcieć rozmawiać z ekstremistami (Waszyngton), decyzje Waszyngtonu – 1; Minneapolis – zginąć w Minneapolis, zemrzeć w wyniku brutalnej interwencji policji / brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis, autostrada w Minneapolis – 1; SARS-CoV-2 – wirus / koronawirus SARS-CoV-2, zakażenia SARS-CoV-2, zakażony SARS-CoV-2, epidemia / pandemia / koronawirusa / SARS-CoV-2, ileś nowych / kolejnych zakażeń SARS-CoV-2 gdzieś, badanie na SARS-CoV-2, koronawirus SARS-CoV-2, test na / obecność koronawirusa / SARS-CoV-2, liczba ofiar / zakażonych SARS-CoV-2, przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, pacjent zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, wykryć zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kogoś gdzieś – 2; Afroamerykanin – upamiętnić zamordowanego przez amerykańskiego policjanta Afroamerykanina George’a Floyda, tragiczna śmierć 46-letniego Afroamerykanina, zabić Afroamerykanina, pomagać czynnie Afroamerykanom (Tadeusz Kościuszko), brutalne zachowania amerykańskiej policji względem Afroamerykanów, efekt uduszenia Afroamerykanina George’a Floyda, protesty po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda – 2; COVID-19 – doba pandemii COVID-19, iluś zakażonych na COVID-19 / COVID-19, test na COVID-19, walka / walczyć z / epidemią / COVID-19, nie wykryć zachorowań na COVID-19 gdzieś, sytuacja związana z COVID-19, deklaracja w sprawie COVID-19, szczepienia wszystkich na COVID-19 niepraktyczne, oddział zakaźny do leczenia COVID-19, osoba z COVID-19, ciężki lub śmiertelny przebieg COVID-19, uporać się z COVID-19, wpisać COVID-19 w akt zgonu, zgon / zemrzeć z powodu COVID-19, przypadek COVID-19, zakażać się COVID-19, zmagać się z COVID-19, postępowanie związane z COVID-19, liczba ofiar COVID-19, spowodować zgon (COVID-19), badanie w kierunku COVID-19, skutki COVID-19, ofiary śmiertelne COVID-19, mężczyzna chory na COVID-19, specustawa o COVID-19, zemrzeć prawdopodobnie na COVID-19, mieć zwiazek z COVID-19, test / badanie na COVID-19, kryzys COVID-19, (za)chorować na COVID-19, zgony z powodu COVID-19 / na COVID-19, przechodzić ciężko COVID-19, potwierdzić obecność COVID-19 u kogoś gdzieś, przypadki zachorowań na COVID-19, stanąć wobec COVID-19, przypadki COVID-19, ochrona przed COVID-19, osoby z COVID-19, walka z COVID-19, liczba ofiar COVID-19, epidemia / pandemia COVID-19, zabijać wciąż / dotknąć kraje misyjne (COVID-19), test w kierunku COVID-19, coś w związku z COVID-19, ileś przypadków COVID-19, zakażenia COVID-19, wyleczyć kogoś z COVID-19, osoba chora na COVID-19, liczba zgonów na / z powodu COVID-19, zemrzeć na COVID-19, liczba ofiar COVID-19, umierać na COVID-19, przebadać się na COVID-19, kryzys związany z COVID-19, zakażony COVID-19, wykryć COVID-19 gdzieś, walka z COVID-19, osoba z COVID-19, szczepionka na COVID-19 – 3; 4 czerwca 1989 roku – rocznica / wyborów / 4 czerwca 1989 roku gdzieś, obchodzić pamięć masakry w Pekinie 4 czerwca 1989 roku – 1; Zofiówka – kopalnia / węgla kamiennego / Zofiówka (Jastrzębie-Zdrój) – 1; Black Lives Matter (BLM) – protest / ruchu / Black Lives Matter (BLM) – 1;
Previous Article
Next Article