Słowa dnia między 1 a 7 października 2012 r.

Podziel się

 

Do wyrazów, których formy pojawiały się na początku października w tekstach ze zwiększoną, najczęściej jednego dnia, częstością, należą:

– rzeczowniki: kandydat – w połączeniu typu:kandydat na premiera, premier, kontrasygnata – brak kontrasygnaty, student, kamerdyner – papieski kamerdyner, homoseksualizm, stopa  – stopa procentowa, otrzęsiny – organizowanie otrzęsin, kontrowersyjne otrzęsiny, kopuła – kopuła bazyliki, becikowe – niższe becikowe, becikowe nie dla wszystkich, gowinizacja  – gowinizacja wymiaru sprawiedliwości, sprawiedliwość – resort sprawiedliwości, prokuratura, hochsztapler, cysterna – przyczepa cysterny, cysterna z gazem, testament  –rejestr testamentów, znalezienie testamentu,  debata –debata telewizyjna, debata ekonomiczna, metro – budowa metra, II linia metra, ewakuacja, marsz, majordomus – ułaskawić majordomusa, heksogen, patomorfolog – polski patomorfolog, żyrafa – samiec-żyrafa;

– przymiotnik: aerokosmiczny w połączeniu branża aerokosmiczno-zbrojeniowa;

– czasowniki: zastać, poobiecywać w połączeniu: trochę poobiecywaćuchybiać –uchybiać czyjejś godności;

– imiona i nazwiska: Piotr Gliński, Maria Krystna Habsburg von Altenburg, Tomasz Kulawik, Bidzina Iwaniszwili, Marek Bieńczyk;

– imię zwierzęcia: Tofik;

– inne nazwy własne: Żyleta – w połączeniach: część Żylety, uzdrowienie Żylety, Okrąglak, Gruzja, Nozdrzec (gmina Nozdrzec), Turcja, Syria, Akcakale, Euronet –  sieć Euronet, Nike – nagrody Nike 2012.