Słowa dnia między 10 a 16 kwietnia 2017 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: ofiara; katastrofa  – w połączeniu typu: katastrofa smoleńska – 2; rocznica – 7. rocznica katastrofy smoleńskiej; atakatak terrorystyczny – 2;   wybuch; podkomisja – podkomisja smoleńska; pomnik; autokar; funkcja  – pełnić funkcje publiczne, sprawować funkcje publiczne; święto – 3; piątek Wielki Piątek; sobota – Wielka Sobota; grób – Grób Pański; pokarmy ’wybrane produkty spożywcze włożone do koszyczka' – święcić pokarmy; referendum –  referendum konstytucyjne, wynik referendum; zmartwychwstanie – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego;
  • przymiotników:  smoleński – w połączeniu typu: katastrofa smoleńska – 2; krzyżowy – Droga Krzyżowa; wielkanocny – wielkanocny ogień, wielkanocne śniadanie, wielkanocne orędzie, wielkanocny koszyczek, wielkanocna manifestacja, wielkanocne święta, wielkanocne uroczystości, wielkanocne jaja, wielkanocny koncert, wielkanocny żurek – 2; pański – Grób Pański 'Grób Pana, czyli Jezusa Chrystusa'; rezurekcyjny – msza rezurekcyjna; prezydencki – ustrój prezydencki; parlamentarny – ustrój parlamentarny; 
  • czasowników: pełnić  – w połączeniu typu: pełnić funkcje publiczne; powoływać – powoływać kogoś na jakąś funkcję; zginąć;
  • imion i nazwisk: Bartłomiej Misiewicz – 2;
  • innych nazw własnych:  Smoleńsk (rosyjskie miasto, pod którym leży miejscowość Katyń);  Dortmund (miasto, Niemcy); Wielkanoc (doroczne ruchome nawiększe święto chrześcijan obchodzone w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca)  –  w połączeniu typu: Wielkanoc 2017 – 4; Święta  (tu w odniesieniu do Wielkanocy) – 3; Wielki Piątek (piątek przed Wielkanocą; w liturgii chrześcijańskiej obchodzony jako pamiątka dnia męki i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa będącego Synem Bożym, czyli Drugą Osobą Trójcy Świętej); Droga Krzyżowa (nabożeństwo katolickie będące odtworzeniem opisanej w Nowym Testamencie  wielkopiątkowej wędrówki przez Jerozolimę  na miejsce stracenia skazanego na śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa); Korea Północna – 2; Wielka Sobota (sobota przed Wielkanocą; w liturgii chrześcijańskiej dzień, w którym oczekuje się Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, między innymi przez odnowienie przyrzeczeń złożonych podczas Chrztu Świetego podczas specjalnego nabożeństwa);   Grób Pański ’Grób Pana, czyli Jezusa Chrystusa' (według polskiego obyczaju – specjalna dekoracja w miejscu, do którego z ołtarza w kościele przeniesiono podczas wielkopiątkowego nabożeństwa monstrancję z Opłatkiem traktowanym jako Ciało Jezusa Chrystusa, co symbolizuje złożenie Go do grobu; dekoracja ta przedstawia Jezusa Chrystusa w skalnym grobie ustytuowanym na tle zależnym od koncepcji artystycznej); Turcja; Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (w liturgii chrześcijańskiej doroczne ruchome najważniejsze święto obchodzone w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca na pamiątkę odkrycia przez grono wyznawców Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego pustego grobu po Nim, co stało się dla nich widomym znakiem Zmartwychwstania Pana, czyli spełnienia proroctwa Pisma Świętego);
Previous Article
Next Article