Słowa dnia między 10 a 16 października 2016 roku

Podziel się

W omawianym tygodniu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  reżyser; nauczyciel  – w połączeniu typu: protest nauczycieli – 2; protest – protest nauczycieli – 2; edukacja – reforma edukacji, Dzień Edukacji  – 2; reforma – reforma edukacji; gimnazjum – zlikwidować gimnazjum, pozostawić gimnazjum; umowa; śmigłowiec – śmigłowiec wielozadaniowy, zakup śmigłowców  – 2; armia – polska armia; przetarg – przetarg na coś – 2; widelec; sprawiedliwość; reprywatyzacja; handel wolny handel; umowa – umowa o wolnym handlu; festiwal – festiwal jakiś, festiwal czegoś; dom – dom pomocy; wybory; wypadek; autokar – wypadek autokaru;
  • przymiotników:  literacki – w połączeniu typu: literacki Nobel 2016; stronniczy – stronnicze stanowisko; wenecki – Komisja Wenecka; wolny – wolny handel;
  • przyimków: przeciwko – w połączeniu typu: manifestacja przeciwko czemuś, protest przeciwko czemuś;
  • imion i nazwisk: † Andrzej Wajda – 2;  Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman); † Dario Fo; Andrzej Kopiczyński; Henryk Wieniawski  – w połączeniu typu: Konkurs Wieniawskiego 2016;
  • innych nazw własnych i skrótowców: CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement 'Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa' Kanada – Unia Europejska) – w połączeniu typu: układy CETA i TTIP – 2; Nobel  –  literacki Nobel 2016; Dzień Edukacji (14 października – branżowe święto nauczycieli, Polska); Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo – instytucja Unii Europejskiej); TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership 'Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji' Unia Europejska – USA) – uklady CETA i TTIP; Kanada; USA; Konkurs Wieniawskiego 2016 (XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, Poznań, Polska); Szwajcaria;
Previous Article
Next Article