Słowa dnia między 10 a 16 września 2012 r.

Podziel się

W bezpośrednim bądź pośrednim związku z aferą Amber Gold w minionym tygodniu pojawiały się często rzeczowniki: sąd  – między innymi w połączeniu: reorganizacja sądów, prokuratura – w połączeniach: niezależność prokuratury, śledczy prokuratury, ustawa o prokuraturze,  sędzia – immunitety sędziów,  nagrać sędziegoprzymiotniki: gdański, okręgowy – oba w połączeniu: gdański sąd okręgowy, notatka – notatka ABW, prowokacja – prowokacja dziennikarzy, prowokacja dziennikarska, ujawnienie prowokacji  oraz imiona i nazwiska dwóch osób:  Ryszarda Milewskiego i  Pawła Mitera

Pojawiły się wiadomości o wyroku dla Leszka Grali oraz o śmierci Saida-al-Szehriego Mieczyława Porębskiego.

Nazwy miejscowe o wyższej częstości to: Kamczatka, Mołdawia, Starzyny dyżurny ruchu ze Starzyn, Jasna Góra, a także Miluza z powodu wypadku polskiego autokaru biura Sindbad we Francji. W związku z tym zdarzeniem używano też połączeń: pasażerowie autokaru, kierowca autokaru.

Odnotowano: Verva Street Racing, Ecco Walkathon, IV Kongres Kobiet, Marsz Świeckości.

Inne wyrazy powtarzane w informacjach z poszczególnych dni: – rzeczowniki: europosłanka, zasiłek – wypłata zasiłków, maksymalny zasiłek, zasiłek pogrzebowy, zasiłek macierzyński, bankructwo – skraj bankructwa, krawędź bankructwa, adwokatka – adwokatka anarchistów, pay-per-view – system pay-per-view, ambasador – amerykański ambasador, skarbiec, limit – podwyżka limitów, zmieścić się w limicie, limit wydatków, składarka – składarka i otwieracz do listów, pseudotaksówkarz – pseudotaksówkarze nagabują pasażerów, becikowe – becikowe nie dla wszystkich, becikowe z ograniczeniami,  alkohol – zakaz sprzedaży alkoholu, zatrucie alkoholem, żużlowiec, kuriozum – żużlowe kuriozum, walkower – przyznać walkowera, zdjęcie, suwak   ‚przemienne wprowadzenie elementów tworzących dany układ’ – suwak(i) na listach wyborczych; przymiotniki: katyński – akta katyńskie, antyislamski – film antyislamski, metylowy – alkohol metylowy, tytoniowy – koncern tytoniowy, antypracowniczy – rząd antypracowniczy, przeciwpiechotny – mina przeciwpiechotna, modelingowy – agencja modelingowa.