Słowa dnia między 11 a 17 lipca 2016 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  szczyt – w połączeniu typu: szczyt NATO; pielgrzym; burzaburza z gradem (2); grad – burza z gradem; zderzenie – czołowe zderzenie pociągów; pielgrzym; policja; centrum – centrum kryzysowe, centrum jakiegoś miasta; deszcz; więzienie; utrudnienie – utrudnienie gdzieś (w jakimś miejscu); stanowisko –  jakieś stanowisko (urząd), wspólne stanowisko czyjeś (dyskutujących stron); rada – dać radę; zamach –  zamach w Nicei, próba zamachu stanu w Turcji, zamachy z 11 września (2001, USA), próba wojskowego zamachu stanu, próba czegoś (3); ulewa –  ulewa nad Trójmiastem; atak – atak terrorystyczny; ofiara – ofiara zamachu; stan – zamach stanu, próba wojskowego zamachu stanu (2); pucz – wojskowy pucz, dziwny pucz, nieudany pucz (2); próba – próba wojskowego zamachu stanu; przewrót –  udaremniony przewrót; 
  • przymiotników: wołyński – w połączeniu typu: rzeź wołyńska; konserwatywny – Partia Konserwatywna;  nowy – nowy fakt, nowe miejsce, nowa kawiarnia; kondolencyjny –  księga kondolencyjna, list kondolencyjny; terrorystyczny – atak terrorystyczny; wojskowy – próba wojskowego zamachu stanu; nieudany – nieudany piątkowy pucz, nieudany pucz;
  • imion i nazwisk: Theresa May (2); Recep Tayyip Erdogan;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization 'Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego') – w połączeniu typu: szczyt NATO – 2; Partia Konserwatywna (partia polityczna w Wielkiej Brytanii); ŚDM (skrótowiec nazwy Światowe Dni Młodzieży) – 2; Tour de Pologne (wyścig kolarski dookoła Polski) – Tour de Pologne 2016; UE (skrótowiec nazwy: Unia Europejska); Częstochowa (miasto w Polsce); Przystanek Woodstock (impreza kulturalna pod Kostrzyniem, Polska) – Przystanek Woodstock 2016 – 2; Francja; Nicea (miasto, Francja) – 2; Trójmiasto (Gdańsk- Sopot-Gdynia jako aglomeracja, Polska); Turcja – 2;
Previous Article
Next Article