Słowa dnia między 12 a 18 maja 2014 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niz zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: plagiat  – w połączeniu typu: 30% książki to plagiat; chmura potężne kłębiaste chmury, oberwanie chmury, oberwania chmur, technologia oparta w całości na chmurze; korek teledysk o korkach, ominąć korek, rozładować korki, potężne korki; sugar„Sugar Man”; drag queen drag queen ze Szczecina; seksizm przeciwdziałać seksizmowi; znachor znachor z zarzutem, zarzut dla znachora, areszt dla znachora; kortowiada Kortowiada 2014; rozpuda ’akcja ekologów jak w dolinie rzeki Rozpudy' –  rozpuda pod Gubinem; kardiochirurg prowokacja przeciwko kardiochirurgowi; hitleryzm ofiara hitleryzmu; dziewięciolatek podarek dla dziewięciolatków; dziewięciolatka zgwałcenie dziewięciolatki; kulminacja kulminacja kilkudniowej zabawy; szmata Marsz Szmat; prymas; kapłaństwo obchodzić x-lecie kapłaństwa; święcenia święcenia kapłańskie; burza – gwałtowne burze, burza z gradem; niewierny (rzeczownik) – wszelcy niewierni; emir samozwańczy emir;

 – przymiotników: pochmurny – w połączeniach typu: pochmurny i chłodny, pochmurny i deszczowy; majowy; powodziowy alarmy powodziowe, zagrożenie powodziowe, fala powodziowa, sytuacja powodziowa, komunikat powodziowy; mieszczański kamienica mieszczańska, wnętrze mieszczańskie; wezbraniowy fala wezbraniowa; ulewnyulewny deszcz; zalany zalany deszczem stadion, zalene bulwary, zalane przejście podziemne; kulminacyjnyfala kulninacyjna, kulminacyjny moment;

– czasowników:  dyrygować – w połączeniach typu: dyrygować zespołem, dyrygować w Krakowie; zabarykadować zabarykadować się w pokoju; zamieszać zamieszać na politycznej scenie; zapisać zapisać się w historii, zapisać dzieci do szkoły, zapisać kwotę w budżecie; trzymać trzymać za kogoś kciuki; podtopić podtopienia i powodzie, lokalne podtopienia; spodziewać się x jest większe niż się spodziewaliśmy; opadać;

– przysłówków: całkiem – w  połączeniach typu:całkiem inaczej, całkiem nieźle, całkiem dobrze, całkiem niezły poziom;

– imion i nazwisk:Conchita Wurst  (pseudonim austrackiego piosenkarza Thomasa Neuwirtha) –  w połączenach typu: zwycięstwo Conchity Wurst, dyskutować o Conchicie Wurst; Ewa Wójciak; Malik Bendjelloul; Zbigniew Rybczyński; Marek Nowakowski; Wacław Radziwinowicz; Dominik Strauss-Kahn; Gerard Depardieu; 

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne); Uniwersa (część tytułu utworu muzycznego Jana A. P. Kaczmarka skomponowanego dla uczczenia 650-lecia UJ); VAT (Value Added Tax 'podatek od wartości dodanej' (rzadziej używana polska nazwa: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) –  w połączeniach typu: dochody z VAT-u i akcyzy, rozliczanie VAT;  Sugar Man (film, USA); Soma (miasto, Turcja); Strzeszów (woj. zachodniopomorskie) – posesja w Strzeszowie; Grabice (pod Gubinem, woj. lubuskie); Leopard (typ czołgu); Szczawnica (Podhale) – most w Szczawnicy; Monte Cassino (miejsce bitwy, Wlochy);

Previous Article
Next Article