Słowa dnia między 13 a 19 kwietnia 2020 roku

Podziel się

W tym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: koronawirus – epidemia / pandemia koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa gdzieś, rosnąć z powodu koronawirusa, koronawirus gdzieś, coś przez / z powodu / mimo koronawirusa, zmierzać do powstrzymania koronawirusa, badania o pochodzeniu koronawirusa, coś wolnego od koronawirusa, nie przygotować się na koronawirusa, wywołać chorobę Covid-19 / szaleć (koronawirus), mieć koronawirusa, ofiara koronawirusa gdzieś, testy na obecność koronawirusa, zapobiegać rozprzestrzenianiu się / ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, pokonać / zwalczać koronawirusa, zachorowania / zachorowalność / zapadalność na koronawirusa, potwierdzić / stwierdzić / wykryć nowe / kolejne przypadki koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, ofiary śmiertelne / przypadki koronawirusa, zgony / zemrzeć na // z powodu koronawirusa, wykryć / stwierdzić / potwierdzić / mieć / zwalczyć / pokonać koronawirusa, zachorowalność / zachorowania na koronawirusa, wyzdrowieć z koronawirusa, testy na obecność koronawirusa, testować w kierunku koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, przedłużyć obostrzenia dotyczące koronawirusa, zemrzeć gdzieś z powodu koronawirusa, wykryć obecność koronawirusa u kogoś, wyleczyć z koronawirusa, zdiagnozować zachorowania na koronawirusa, pytania o koronawirusa, doba / ognisko / objaw koronawirusa, potwierdzić przypadki koronawirusa, mieć / pokonać / zwalczyć koronawirusa, walka ze skutkami koronawirusa, testy / badania na / obecność / koronawirusa, badać Polaków na koronawirusa, przyśpieszać diagnostykę koronawirusa, liczba ofiar koronawirusa, przypadki zachorowań na koronawirusa, wychodzić z koronawirusa, rozprzestrzenianie się / podejrzenie koronawirusa, koronawirus gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, ograniczenia związane z koronawirusem, pomoc w zwalczaniu koronawirusa, ileś / nowych / przypadków koronawirusa, wykryć koronawirusa, badania na wykrycie / urządzenie do wykrywania koronawirusa, testy na / obecność / koronawirusa, wykluczyć lub potwierdzić koronawirusa, zemrzeć na koronawirusa / z powodu koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, gniazdo koronawirusa, mieć koronawirusa, wzodzić kogoś w sprawie koronawirusa, przełożyć coś z powodu koronawirusa, skutecznie zabijać koronawirusa, doba / ekspansja / źródło koronawirusa, maseczki na koronawirusa, zamknąć kogoś w domowej kwarantannie (koronawirus), zachorować / umierać na koronawirusa, chory na koronawirusa, koronawirus gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, ognisko koronawirusa, badania / testy na / obecność / koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, dane dotyczące koronawirusa gdzieś, stwierdzić / potwierdzić u kogoś / gdzieś / obecność / koronawirusa, źródło transmisji groźnego koronawirusa, przebadać kogoś (się) na obecność koronawirusa, wyleczyć z koronawirusa, wystąpić / nie odpuszczać / spowodować wykluczenie społeczne (koronawirus), zachorowania na koronawirusa, mieć / nie stworzyć koronawirusa, szczepionka / skuteczny lek na koronawirusa, przypadki koronawirusa gdzieś, zgony z powodu koronawirusa, umrzeć na koronawirusa, skutki koronawirusa, powstrzymać koronawirusa, koronawirus gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, rozprzestrzeniać się (koronawirus), liczba zmarłych z powodu koronawirusa, szybkie / testy na / obecność / koronawirusa, zemrzeć przez koronawirusa, badania na obecność / dotyczące / koronawirusa, czas / doba koronawirusa, przypadek koronawirusa, stwierdzić / wykryć / potwierdzić / zdiagnozować u kogoś / gdzieś koronawirusa, cisi roznosiciele koronawirusa, zachorować / chora na koronawirusa, pacjent z podejrzeniem koronawirusa, okazać się rozsadnikiem koronawirusa, oskarżać w sprawie koronawirusa, przenosić / pokonać / stworzyć koronawirusa, przeciwciała specyficzne dla koronawirusa, badać próbki pod kątem koronawirusa, śmiertelne ofiary koronawirusa gdzieś, zawieszać działalność przez koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, ileś śmiertelnych ofiar koronawirusa gdzieś, mieć koronawirusa, ileś / potwierdzonych / przypadków koronawirusa gdzieś, testy na / obecność koronawirusa u kogoś jakieś (ujemne) gdzieś, trafić nabezrobocie przez koronawirusa, zachorować na koronawirusa, wyleczyć kogoś z koronawirusa, narazić się na koronawirusa, działanie rządu w sprawie koronawirusa, zbadać ileś próbek w kierunku koronawirusa. wprowadzić ograniczenia / piętnować kogoś / hospitalizować kogoś z powodu koronawirusa, zagrożenie ze strony koronawirusa, czas / doba / źródło skutki koronawirusa, przechorować / pokonać koronawirusa, reakcja / szczepionka / chory / zachorowanie na koronawirusa, rozprzestrzeniać się (koronawirus), stoczyć walkę z koronawirusem [ – 7;] epidemia – epidemia koronawirusa, wybuch / początek / czas / czasy / doba epidemii koronawirusa / gdzieś, model rozwoju epidemii, przypominać epidemie sprzed lat, zmagać się z epidemią gdzieś, wstrzymać jakieś egzaminy / rozwijać się gdzieś w postępie geometrycznym /panować / wybuchnąć / opóźnić coś / szerzyć się / rozprzestrzeniać się / dotrzeć dokądś / minąć szczyt gdzieś (epidemia koronawirusa), uruchomić drugą fazę walki z epidemią, ileś ofiar / śmiertelnych / epidemii gdzieś, / przetrwać / zwalczać epidemię, restrykcje związane z epidemią, coś z powodu epidemii / przez epidemię, (nie) przygotować się na epidemię, (nie) zmienić się / utknąć gdzieś przez epidemię, walczyć z drugą falą epidemii, działać / wybory podczas epidemii, świat po epidemii, kronika epidemii gdzieś, epidemia koronawirusa, początek / wybuch / stan / środek / szczyt / bilans / rozmiar / ognisko / gospodarcze skutki / następstwo epidemii koronawirusa, ryzykować rozwój epidemii, wojna z koronawirusową epidemią, liczba ofiar / śmiertelnych / epidemii, postawa wobec epidemii, walka z epidemią, spowodować // wywołać kryzys / stworzyć szansę na zbudowanie e-państwa / skończyć się (epidemia), zarobić na epidemii, nie opanować epidemii, nie uporać się z epidemią, epidemia koronawirusa, czas / czasy / początek / stan / wybuch / ognisko / szczyt / skala epidemii koronawirusa, restrykcje dotyczące epidemii, chodzić o epidemię, wprowadzić nowe obostrzenia w związku z epidemią, postawić polskie służby medyczne i sanitarne w stan najwyższej gotowości / sprawić coś / dotrzeć dokądś / storpedować plany i przetrzebić budżet (epidemia koronawirusa), obniżka pensji w związku z epidemią, epidemia gdzieś coraz groźniejsza, próbować dorobić się na epidemii, odroczyć składki na ZUS przez epidemię, musieć poczekać na koniec epidemii, restrykcje związane z epidemią, pomoc w walce z epidemią, rekordowa frekwencja podczas epidemii, niezbędnik dla seniorów w czasie epidemii, doradzać w sprawie walki z epidemią, przetrwać epidemię, epidemia koronawirusa, przyczółek / początek / stan / doba / czas / czasy /dzień epidemii, pomóc dotkniętym epidemią, epidemia przyczyną odwołania czegoś, nauczyć się żyć z epidemią, mieć epidemię koronawirusa, trwać / rozwijać się / nadejść / spowodować izolację / zbliżać się do szczytu / pogłębiać ubóstwo / wyhamować kiedyś / potrwać ileś czasu / skończyć się kiedyś / przeorganizować dzień (epidemia koronawirusa), pogorszyć się przez epidemię, stłumić epidemię, sprzyjać epidemii, mijać pod znakiem epidemii, walka z epidemią, wybory w czasie epidemii koronawirusa, liczba ofiar / śmiertelnych / epidemii, epidemia a szkoły, przeżyć kilka epidemii, być świadkiem kilku epidemii, łagodzić restrykcje dotyczące epidemii, kupować online w czasie epidemii, informacja o epidemii, epidemia koronawirusa, czas / doba / okres / początek / środek / ognisko / sytuacja / region / transmisja epidemii koronawirusa, epidemia a terminy procesowe / załatwiania spraw, urlopować kogoś z powodu epidemii, reakcja na epidemię, zdarzać się / zaczynać się gdzieś / wybuchnąć gdzieś kiedyś / wywołać // spowodować kryzys / szaleć / trwać / dotknąć kraj / uderzyć mocno w lotniska / nie zatrzymywać się / odciąć od firmy (epidemia koronawirusa), epidemia koronawirusa gdzieś, druga fala epidemii, ofiary / śmiertelne / epidemii, walczyć / walka z epidemią, przeżywać / obecną / epidemię, ochrona przed epidemią, zareagować szybko na epidemię, odczuć skutki epidemii we własnym portfelu, zwalczać epidemię, nie radzić sobie z epidemią, informacja o epidemii, dawne / możliwe epidemie, epidemia koronawirusa gdzieś, nie słabnąć gdzieś / zablokować rehabilitację osób po udarach, dziesiątkować szkoły nauki jazdy gdzieś / wymuszać oszczędności / nie ustąpić do kiedyś / zwalniać gdzieś / wywołać zgony / szaleć / nie zwalniać tempa gdzieś / dotrzeć dokądś / jesienią skumulować się z epidemią grypy / zjednoczyć Polaków / uwidocznić segregację gdzieś (epidemia koronawirusa), doba / czas / początek / stan / ognisko / skutki / kronika epidemii koronawirusa gdzieś, pytać kogoś o coś podczas epidemii, seans po ustaniu epidemii, druga fala epidemii jesienią, walczyć / walka z epidemią koronawirusa, otworzyć wirtualne salony przez epidemię, zatrzymać epidemię, ofiary śmiertelne epidemii koronawirusa, zasady bezpieczeństwa związane z epidemią, epidemia koronawirusa gdzieś, zamknąć granicę Polski z Ukrainą / wycinać płatności za pobraniem / trzymać w zamknięciu przedszkola i szkoły / szaleć / sprawić coś / spowodować zamieszanie / wygasnąć kiedyś / wybuchnąć kiedyś / wpłynąć na czyjeś życie / uderzyć mocno w czyjś stan / nie zwalniać tempa (epidemia koronawirusa), zastraszać (tempo epidemii gdzieś), coś w związku z epidemią, dane dotyczące / informacja dotycząca epidemii, zdalne konsultacje z powodu epidemii, radzić sobie z epidemią, dzień / doba / czas / czasy / początek / temat / kronika epidemii koronawirusa, walka z epidemią, ofiary / śmiertelne / epidemii, zwalczać epidemię, czyjeś działania wobec epidemii, przetrwać starcie z epidemią, coś mimo epidemii, zamknąć coś z uwagi na epidemię  [ – 7;] zakażenie – ileś nowych / kolejnych / przypadków / zakażeń koronawirusem gdzieś, wykryć najwięcej zakażeń gdzieś, nie ulec zakażeniu, potwierdzić / stwierdzić / ujawnić / odnotować u kogoś / gdzieś / zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, spowodować zgony (zakażenie koronawirusem), szczyt zakażeń przed nami, nowe / kolejne zakażenia, ileś zakażeń gdzieś, nie przeżyć zakażenia koronawirusem, wywołać chorobę Covid-19 (zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2), móc latać na folii (zakażenie), zbliżać się do dwóch milionów zakaźeń, ileś nowych zakażeń, ognisko / przypadek / źródło zakażenia, potwierdzić zakażenie, ofiary śmiertelne na skutek zakażeń, przyrost zakażeń, zagrożenie zakażeniem, ryzykować zakażenie, ryzyko wzajemnych zakażeń, importowane zakażenia gdzieś, zakażenie koronawirusem, rekordowa liczba zakażeń, ileś nowych zakażeń gdzieś, przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzić / wykryć / stwierdzić u kogoś zakażenie koronawirusem, dojść do zakażenia gdzieś, bilans zakażeń, wskazywać na zakażenie, wyjaśnić przyczyny zakażenia, zminimalizować ryzyko zakażenia, seniorzy szczególnie narażeni na zakażenie, być odpornym na zakażenie się koronawirusem, zakażenia koronawirusem potwierdzone badaniami, pacjenci podejrzani o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, zemrzeć w wyniku zakażenia, statystyki dotyczące zakażeń, przechorować zakażenie koronawirusem, zgon z powodu zakażenia koronawirusem, być szczególnie zagrożonym zakażeniem, zwiększać ryzyko zakażenia się koronawirusem, nie notować / nie ma nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, stwierdzić przypadki / ileś przypadków / nowych / zakażeń gdzieś, przypadek zakażenia, liczba zakażeń, dane o zakażeniach, pojawiać się wokół zakażenia załogi, profilaktyka zakażeń, zakażenie koronawirusem – wymówką pijanego kierowcy, nie narażać bliskich na zakażenie koronawirusem, obawa przed zakażeniem dzieci, zakażenie od chorego gdzieś, rozprzestrzeniać się intensywnie (zakażenie koronawirusem), wykryć / potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś, zmagać się z zakażeniem koronawirusem, podejrzewać kogoś o zakażenie koronawirusem,  zakażenie koronawirusem / wirusem / SARS-CoV-2, liczba zakażeń gdzieś, dane dotyczące zakażeń gdzieś, odnotować któryś przypadek zakażenia gdzieś, ileś zakażeń gdzieś, duży spadek zakażeń gdzieś, wykryć ileś zakażeń u kogoś / gdzieś, dojść do zakażenia, potwierdzić zakażenie gdzieś, ognisko zakażenia, żadnego nowego zakażenia, bez nowych zakażeń, pacjent z podejrzeniem zakażenia, narazić na zakażenie / na ryzyko zakażenia, trafić do szpitala / wrócić do zdrowia po zakażeniu, ekspert do spraw zakażeń, ochronić przed zakażeniem, życzyć komuś zakażenia, ograniczać możliwość zakażenia, liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić / testami / ileś / przypadków / zakażeń gdzieś, zemrzeć w wyniku zakażenia koronawirusem, ileś zakażeń, nowe / kolejne przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, stwierdzić / potwierdzić zakażenie u kogoś, statystyki zakażeń koronawirusem, przyrost / źródło / ognisko zakażeń, mieć zakażenia koronawirusem, któraś doba bez zakażeń, mapa zakażeń koronawirusem gdzieś, ileś / nowych // kolejnych / zakażeń koronawirusem / wirusem SARS-CoV-2, wzrost zakażeń gdzieś, dojść do zakażenia, ofiary śmiertelne z powodu zakażenia koronawirusem, wykazać / potwierdzić / stwierdzić / odnotować u kogoś zakażenie / gdzieś, bilans / licznik zakażeń, przypadki zakażenia, bać się zakażenia, niepożądane zakażenie, dojść (zakażenie koronawirusem) [ – 7;] zakażony – iluś nowo zakażonych gdzieś, liczba zakażonych i zmarłych z powodu koronawirusa gdzieś, lista / część zakażonych, gdzieś najwięcej zakażonych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, przeliczyć odsetek zakażonych koronawirusem na liczbę jakichś mieszkańców, liczba / iluś / nowych zakaźonych, bezradność wobec zakażonych gdzieś, najmłodszy zakażony, pochodzić skądś (zakażeni), iluś / nowych / zakażonych, wszyscy zakażeni, któryś zakażony, jedna z zakażonych, nie ma zakażonych gdzieś, liczba zakażonych, oddział z zakażonymi, zakażeni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, mieć najwięcej zakażonych w stosunku do liczby mieszkańców, dwa miliony zakażonych, liczba zakażonych, iluś / nowych / zakażonych gdzieś, raport dotyczący zakażonych, nie ma nowych zakażonych / zakażonego gdzieś, zemrzeć (kolejny zakażony), najmłodszy zakażony, wyłapywać wszystkich zakażonych, leczyć zakażonych, iluś zakażonych, nie mieć kontaktu z zakażonymi, ewakuacja zakażonych, przybywać zakażonych, śledzić zakażonych, nie musieć martwić się o finanse (zakażeni), liczba zakażonych, znaleźć się wśród zakażonych, liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 gdzieś, iluś nowych / kolejnych zakażonych koronawirusem gdzieś, zemrzeć (zakażeni koronawirusem), nie ma zakażonych koronawirusem gdzieś,  liczba / przyrost zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, nowi / następni zakażeni, wszyscy zakażeni gdzieś, więcej ozdrowieńców niż zakażonych gdzieś, bilans zakażonych koronawirusem gdzieś [ – 7;] pandemia – walczyć z pandemią koronawirusa, walka ze skutkami pandemii, czas / doba / rozmiary pandemii, coś z powodu pandemii, coś przed pandemią, opanować cały świat / wymagać szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa / obnażyć coś / panować / wywołać kryzys gospodarczy (pandemia koronawirusa), zbierać pieniądze na walkę z pandemią, czyjeś podejście do pandemii, modlić się za kobiety w czasie pandemii, walka z pandemią zabijania nienarodzonych dzieci, pandemia koronawirusa, czas / doba / efekt pandemii, nadejść po pandemii, trwać / panować / dotknąć coś / nie cofać się szybko / móc być zachętą do czegoś / spowodować kwarantannę / zatrzymać gospodarkę / skończyć się (pandemia koronawirusa), walka z pandemią, strach przed powrotem pandemii, strategia wyjścia z pandemii, znosić restrykcje po pandemii, protest kobiet w pandemii, globalna pandemia, badania nad pandemią, ktoś o pandemii, pandemia koronawirusa, wywołać kryzys / spowodować straty finansowe / szerzyć się / panować / przynosić niespodzianki (pandemia koronawirusa), radzić sobie jakoś z pandemią, przedłużać się z powodu pandemii, promować przebywanie w domu / pomagać firmom / wspierać medyków w czasie pandemii, wrócić do starej normalności sprzed wybuchu pandemii, świat / odbudowa gospodarki po pandemii, walka / walczyć z pandemią, coś bardziej niebezpiecznego od pandemii, wprowadzać restrykcje w celu spowolnienia pandemii Covid-19, przejść do autorytaryzmu elektoralnego dzięki kryzysowi związanemu z pandemią, dane o pandemii koronawirusa gdzieś, dotykać coś (skutki pandemii), poluzować reżimy / bezrobocie techniczne związane z pandemią, pomóc w wychodzeniu z pandemii, pandemia koronawirusa, tętnić życiem dzięki pandemii, dopłacić miliardy do jedzenia w pandemii, radzić sobie z pandemią, odwołać coś z powodu pandemii, dane o pandemii, zaostrzyć się / zdruzgotać jakieś statystyki / skończyć się kiedyś / uziemić ruch lotniczy /upośledzać coś / przeorać sport (pandemia koronawirusa), pandemia to problem z zagranicznym fiskusem, nie ma hałasu podczas pandemii, coś mimo pandemii, skutki pandemii, nie poczekać na koniec pandemii, walka / walczyć z pandemią, wybuch pandemii, przetrwać pandemię, ofiary śmiertelne pandemii, doba / pierwsze miesiące pandemii, pandemia papierkiem lakmusowym / znakiem od Boga, pandemia koronawirusa, zapomnieć o pandemii, groźna pandemia, walka / walczyć z pandemią koronawirusa, czas / czasy / doba / cień / wybuch / warunki / sytuacja / rozwój / postęp / skutki pandemii, zwalczanie pandemii, pogrążyć się w pandemii, zajmować się pandemią, szczepienia podczas pandemii, sztuka pod tytułem: pandemia, powstrzymać pandemię, odbudować coś po pandemii, pracować pełną parą podczas pandemii, powrót do gospodarki sprzed pandemii – dwa lata, zacząć się gdzieś kiedyś / dotknąć jakiś kraj (pandemia), wykorzystywać pandemię do czegoś, obostrzenia związane z pandemią, rany / recesja po pandemii, nie przygotować się do pandemii koronawirusa, pogrążyć się w głębokim, długotrwałym kryzysie po pandemii, pandemia koronawirusa, rygory pandemii, czas / czasy pandemii, związek z pandemią, pamiętniki pandemii koronawirusa, poszkodowani przez pandemię, nie zwalniać tempa / móc doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci (pandemia koronawirusa), pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 gdzieś, czas / czasy / epicentrum pandemii, miasta / rynek pracy po pandemii, kryzys pandemii, wywołać coś / uwięzić członków załóg / skupić uwagę świata / nieść ze sobą problemy / czegokolwiek nauczyć (pandemia koronawirusa), coś w warunkach pandemii, obostrzenia związane z pandemią, realizować vouchery po ustaniu pandemii, stracić pracę przez pandemię, walka z pandemią nie można osobiście zajrzeć do muzeum przez pandemię, wziąć kredyt tuż przed pandemią [ – 7;] maseczka – maseczka ochronna, nosić / szyć / zrobić / kupić / zapewnić maseczki, transport z maseczkami, wyrysować błyskawicę na maseczce, obowiązkowe maseczki, dostarczyć maseczki do zakrywania twarzy, sprzedaż / zakup / hurtowa produkcja / dostawa maseczek, poprawnie zdjąć i założyć maseczkę, drukować części maseczek, w samochodzie bez maseczki, maseczki ochronne, kokaina w polskiej furgonetce z maseczkami, rozdawać / rozdać przechodniom maseczki, dostać / kupić / kupować / dokupić / przekazać maseczki, pakiet z maseczkami, chętni na bezpłatne maseczki, stać się nieodłącznym atrybutem koniecznych wyjść (maseczka), zużyte maseczki wyrzucać do zmieszanych, zakrywać przy pomocy maseczki usta i nos, wozić maseczki dokądś, zasady noszenia maseczki, jeździć w maseczkach, automaty z maseczkami, dotrzeć dokądś / kosztować (maseczki), obowiązkowe maseczki w Polsce, nosić, odświeżać, przechowywać jakoś maseczki, wprowadzać maseczki do sprzedaży, zapotrzebowanie na maseczki, sprzedawać / założyć / szyć maseczki, zakup maseczek ochronnych, wyjść z domu w maseczce, uszyć / nosić / sprzedawać / kupić / rozdawać / przygotować / odświeżać / przechowywać maseczki, zakup maseczek, nakaz noszenia maseczek, bezpłatne / darmowe / ochronne / chirurgiczne / klubowe / tęczowe / antywirusowe maseczki, protestować z maseczkami na twarzach, maseczki w maseczkomacie dostępne za darmo, maseczki gdzieś, pamiętać o maseczkach, maseczka od krawcowej, maseczka na koronawirusa, zdążyć zaopatrzyć się w maseczki, ileś maseczek, przyjmować jakoś komunię w maseczce, maseczka lub szalik obowiązkowo na usta i nos, maseczka na twarz, dystrybucja maseczek ochronnych dla kogoś gdzieś, ubrać pomniki w maseczki, maseczki ochronne na jakichś pomnikach, utylizacja zużytych maseczek, maseczki dla seniorów za darmo, klasyczna biała maseczka chirurgiczna, tysiące Izraelczyków z maseczkami na twarzach, obowiązek korzystania z maseczki gdzieś, rzeźba konia w maseczce z uśmiechem, rozdawać maseczki z herbem / z czyimś logo, trafić do kogoś (maseczki), mieć ze sobą maseczkę, kupować / produkować / uszyć maseczki gdzieś, zrobić maseczkę z czegoś, na plaży potrzebna maseczka, do lasu bez maseczki, tony maseczek, nagi mężczyzna w maseczce, nie brakować maseczek, rabin Michel Schudrich w maseczce, kolorowe maseczki, kary za brak maseczki [ – 4;] wideoporada – tu samodzielna forma, po której występuje pytanie zawierające temat danej wideoporady [ – 1;] nos – obowiązek / zasady zakrywania / zasłaniania ust i nosa, musieć / zakrywać / zasłaniać / osłaniać usta i nos, obowiązkowe zakrywanie / nakaz / obowiązek zakrywania / zasłaniania ust i nosa, zasłaniać / zakrywać / zakryć usta i nos, maseczka lub szalik obowiązkowo na nos i usta [ – 2;] usta – obowiązek / zasady zakrywania / zasłaniania nosa i ust, musieć / zakrywać / zasłaniać / osłaniać usta i nos, obowiązkowe zakrywanie / obowiązek / nakaz zakrywania / osłaniania ust i nosa, zasłaniać / zakrywać usta i nos, maseczka lub szalik obowiązkowo na nos i usta, wierni z zakrytymi ustami i nosem [ – 2;] obostrzenie – przedłużać do kiedyś większość obostrzeń, (nie) przestrzegać obostrzeń, wprowadzić / nowe / obostrzenia / szereg obostrzeń, informacja dotycząca obostrzeń, fazy zmiany w obostrzeniach, łagodzić obecne obostrzenia epidemiczne, złamać obowiązujące obostrzenia, obostrzenia do 2022, sklepy otwarte mimo obostrzeń, odwołać część obostrzeń, dojść do obostrzeń, ruszać do pracy mimo obostrzeń, stopniowe / nieznaczne luzowanie / łagodzenie / złagodzenie obostrzeń, ewaluacja łagodzenia obostrzeń, wpisywać się w klimat obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, pierwszy etap znoszenia obostrzeń, koniec z pierwszymi obostrzeniami, rygorystyczne obostrzenia [ – 2;] nakaz – nakaz noszenia maseczek gdzieś, europejski nakaz aresztowania, wprowadzić jakiś nakaz, stawić się do pracy z nakazu wojewody, wziąć sobie do serca nowy nakaz, obowiązywać / wejść w życie (nakaz zasłaniania ust i nosa), stosować się do jakiegoś nakazu, któryś dzień obowiązywania jakiegoś nakazu, przestrzegać nakazu, traktować poważnie nakaz zakrywania twarzy [ – 1;] ozdrowieniec – kolejni ozdrowieńcy, pobierać osocze od ozdrowieńców, leczyć pacjentów z koronawirusem osoczem ozdrowieńców [ – 1;] tarcza – trzecia / parafialna / tarcza antykryzysowa / 2.0, tarcza finansowa, ustawa / wsparcie / wypłaty z tarczy antykryzysowej, debatować o tarczy antykryzysowej, złożyć się na tarczę antykryzysową, ramy tarczy antykryzysowej, tarcza ochroną dla firm, chodzić o tarczę antykryzysową, poprawki dotyczące tarczy antykryzysowej [ – 1;] zdrowie – minister / wiceminister / ministerstwo / resort zdrowia, ochrona zdrowia, służba zdrowia, czyjś stan zdrowia, zdrowie publiczne, narażać czyjeś zdrowie, nie dbać o czyjeś zdrowie, obawiać się o czyjeś zdrowie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Chińska Komisja Zdrowia Publicznego [ – 1;] zgon  – liczba zgonów z powodu Covid-19 / koronawirusa gdzieś, najmniej zgonów od kiedyś gdzieś, ileś zgonów kiedyś gdzieś, wcześniejsze zgony, odnotować wiele zgonów gdzieś [ – 1;] pensjonariusz – iluś pensjonariuszy DPS-u gdzieś, dać wynik negatywny u wszystkich pensjonariuszy gdzieś, wykryć koronawirusa u iluś pensjonariuszy, odmówić przyjęcia pensjonariuszy, pensjonariusze zakażeni koronawirusem, nie żyć (pensjonariusze jakiegoś DPS-u)  [ – 1;] szpital – trafić do szpitali na SOR-y, jakiś szpital gdzieś, pracować w szpitalu, jednoimienny szpital zakaźny, zabrać / przetransportować / przewieźć / przewozić kogoś do szpitala, szef / dyrektor / komendant / gdańskiego szpitala Marynarki Wojennej, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, pacjentka jakiegoś szpitala, przebywać / zemrzeć / śmierć w jakimś szpitalu gdzieś, Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II, wykonywać testy wszystkim medykom (szpital – Wielkopolskie Centrum Onkologii), zakażone pielęgniarki z jakiegoś szpitala, liczyć na sprzęt od WOŚP (szpitale z całej Polski), szpital gdzieś, ograniczone przyjęcia na SOR w jakimś szpitalu, pomagać lekarzom w szpitalu, przeznaczyć coś dla jakichś szpitali, szpital zaangażowany w walkę z koronawirusem [ – 1;] getto – 77. rocznica powstania w getcie warszawskim, bojownicy z getta w Warszawie, przystąpić do likwidacji warszawskiego getta [ – 1;]
  • przymiotników: zakażony – zakażony: pracownik / pacjent / mnich / podchorąży, zakażona: osoba / pielęgniarka / pacjentka, zakażone maleństwo, zakażony: pracownik / mężczyzna / lekarz / kolega, zakażona: osoba / pielęgniarka / położna / lekarka / kobieta, zakażone dziecko, zakażony: pacjent / mieszkaniec / mężczyzna / pensjonariusz / 40-latek / pracownik / strażak / student / lekarz / chory, zakażona: osoba / 56-latka / ciężarna, zakażony: pacjent / lekarz / mężczyzna / personel / chłopiec / ksiądz / pracownik / żołnierz, zakażona osoba / pielęgniarka, zakażony: pacjent / pensjonariusz / ratownik / pracownik / marynarz / mieszkaniec / imigrant, zakażona: osoba / 96-latka / pacjentka / kobieta / pielęgniarka / lekarka, zakażony: pacjent / chirurg / pensjonariusz / pracownik / strażak / senior / mieszkaniec / imigrant, zakażona: osoba / kobieta / pielęgniarka / lekarka / kasjerka / pacjentka,  zakażony: pacjent / lekarz / pracownik / listonosz, zakażona osoba [ – 7;] wielkanocny – Święta Wielkanocne, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny, wielkanocny: zając / zajączek / poranek / stół / poniedziałek / recital / koszyczek, wielkanocna jałmużna [ – 1;] sanitarny – Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), inspektor sanitarny gdzieś, jakiś Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, sytuacja sanitarna gdzieś [ – 1;] ochronny – ochronny: sprzęt / środek, ochronna: maska / maseczka / odzież / przyłbica, ochronne rękawiczki [ – 1;] antykryzysowy – pakiet antykryzysowy, tarcza antykryzysowa [ – 1;]   korespondencyjny – głosowanie korespondencyjne, wybory korespondencyjne [ – 1;], stopniowy – stopniowe luzowanie obostrzeń [ – 1;]
  • czasowników: zakazić – zakazić się koronawirusem w przypadku zniesienia kwarantanny, zakazić kogoś (się) koronawirusem gdzieś, (nie) móc się zakazić gdzieś, zakazić się koronawirusem gdzieś / kiedyś, mieć / się zakazić koronawirusem, zakazić się gdzieś kiedyś, zakazić się od kogoś, [ – 6;] odmrażać i odmrozić – odmrażać / odmrozić gospodarkę / bezkonfliktowo / powoli, odmrażać gospodarkę: w czterech etapach / od dołu / przedwcześnie [ – 2;] zakrywać i zakryć – musieć / zakrywać: usta i nos / twarz / dolną część twarzy, obowiązkowo zakrywać / zakryć usta i nos / twarz gdzieś, nakaz / obowiązek zakrywania nosa i ust [ – 2;] zasłaniać – musieć zasłaniać: twarz w przestrzeni publicznej / usta i nos [ – 1;] zemrzeć – tragicznie / zemrzeć gdzieś kiedyś: ileś osób / kierowca / żona / pensjonariusz / podopieczny / pacjent / pacjentka / kobieta / mieszkaniec / ktoś (X) [ – 1;] wyzdrowieć – wyzdrowieć: wszyscy skądś / ileś osób / iluś chorych [ – 1;] znosić – znosić część ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, zacząć / rozpocząć / częściowo znosić ograniczenia / obostrzenia gdzieś [ – 1;]
  • innych nazw własnych i skrótowców: DPS (dom pomocy społecznej) – podopieczni / pensjonariusze / ludzie jakiegoś / z jakiegoś DPS / DPS-u gdzieś, śmiertelna ofiara koronawirusa z jakiegoś DPS-u gdzieś, koronawirus / piekło w DPS [ – 1;]
Previous Article
Next Article