Słowa dnia między 13 a 19 maja 2013 r.

Podziel się

W omawianym okresie w tekstach informacyjnych używano częściej niż zwykle form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: fortyfikacja – w połączeniu typu: miłośnik militariów i fortyfikacji; lobbingrzekomy lobbing, spawa lobbingu; etuiznaleźć pieniądze w etui; masketomiapodwójna masketomia, prewencyjna masketomia, profilaktyczna masketomia; onkologchrurg-onkolog, wywody onkologów; teśćteściowie X-a;  cyklon; uszkobarszcz z uszkami; schabowyschabowy z mizerią; mizeria schabowy z mizerią; pirotechnik; szybowiec – wypadek szybowca; palestrawylecieć z palestry, warszawska palestraupiór; sadzonkakupić sadzonki, dostać sadzonkę, zmienić puszkę na sadzonkę; bagażnik; tarantulajadowita tarantula;

– przymiotników: bestialski – w połączeniu typu: bestialskie zabójstwo; adiacenckiopłaty adiacenckie, woodstockowywoodstockowa scena; koksowniczysilnik na gaz koksowniczy; skompromitowanyskompromitowany kardynał; upalnyupalny piątek, upalny weekend, upalna pogoda; donośnydonośny głosnarodowościowyróżnice narodowościowe; cerkiewnymuzyka cerkiewna; hajnowskiHajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej; jadowityjadowita tarantula; rozwiedziony rozwiedziona para;

– czasowników: podpalić – w połączeniach typu: podpalić dom, podpalona rodzina;  piknikować; sklonowaćskonować człowieka, sklonowanie ludzkich zarodków; zamiataćzamiatanie problemów pod dywan, sprawy zamiatane pod dywan; zamiatać sprawy pod dywan; podciąćpodcięte gardło;

– imion i nazwisk: Jewhen Szczerbań; Cris Hadfield;  Wojciech Fangor; Grzegorz Przemyk; Dżochar Carnajew; Jorge Videla; Tadeusz Jarmuziewicz;  Marek Jackowski; Hans Lipschis;

– innych nazw własnych i skrótowców: Boryszyn (Lubuskie); Alpine-Bau (fima budowlana); Mahasen (cyklon);  Bangladesz; „Maanam” (zespół) – w połączeniu typu: założyciel i twórca Maanamu; Wolnica (plac, Kraków); Wnukowo (Moskwa) – lotnisko Wnukowo; Sośnica-Makoszowy (kopalnia, Śląsk); NRD;

Previous Article
Next Article