Słowa dnia między 13 a 19 marca 2017 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można było spotkać formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: unia  – w połączeniu typu: Unia Europejska; rząd; drzewo  – 3; wybory –  wybory parlamentarne w Holandii – 2; listonosz; partia – tradycyjna partia; nieufność – wotum nieufności – 1; wotum – wotum nieufności – 1; prokuratura; wniosek – czyjś wniosek o coś; samorząd wolny samorząd; żołnierz; lotnisko paryskie lotnisko; praktyka – nazistowskie praktyki;
  • przymiotników: europejski – w połączeniu typu: Unia Europejska; parlamentarny klub parlamentarny, wybory parlamentarne, mandaty parlamentarne; konstruktywny konstruktywne wotum nieufności; wolny – wolny handel, wolne sądy i samorządy; nazistowski – nazistowskie praktyki;
  • czasowników: oskarżyć – w połączeniu typu: oskarżyć kogoś o coś;
  • imion i nazwisk:  Donald Tusk; Michał Tusk†  Wojciech Młynarski;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Unia Europejska (organizacja międzynarodowa); Unia (Unia Europejska); UE (skrótowiec nazwy: Unia Europejska); Holandia – 3; Niemcy; Turcja; – w połaczeniu typu:
Previous Article
Next Article