Słowa dnia między 14 a 20 grudnia 2015 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  trybunał – w połączeniu typu:Trybunał Konstytucyjny (3); demonstracja; publikacja publikacja wyroku TK; wyrok publikacja wyroku TK; piłkarka – piłkarka ręczna (3); zaniechanie – zaniechanie publikacji czegoś; wychowawca – wychowawca przedszkolny; centrum; deficyt – deficyt budżetowy; projekt – projekt nowelizacji ustawy; sortgorszy sort ludzi, ten sam sort ludzi; ustawa projekt ustawy; kontrwywiad – kontrwywiad wojskowy; przebudzenie – „Przebudzenie mocy”; moc – „Przebudzenie mocy”; żandarmeria – żandarmeria wojskowa; wigilia – wigilia miejska (2); demokracja – obrona demokracji; zwolennik – zwolennik KOD; obrona – obrona demokracji; manifestacja – manifestacja w obeonie demokracji; demonstracja – demonstracja KOD; komitet – Komitet Obrony Demokracji;
  • przymiotników:  konstytucyjny – w połączeniu typu: Trybunał Konstytucyjny (3) ; ręczny – piłkarka ręczna (3); świąteczny – świąteczny targ, świąteczna premia, świąteczna kartka, świąteczny podarek, świąteczny festyn, świąteczne orędzie, świąteczna dekoracja, świąteczna ciężarówka, świąteczne zakupy (5); ekspercki – centrum eksperckie; gwiezdny – „Gwiezdne wojny”; nocny – nocna premiera, nocna akcja, nocne wydarzenie; wigilijny – wigilijne spotkanie, wigilijny stół, wigilijna kolacja;
  • czasowników:  opublikować – w połączeniu typu: opublikować coś; lądować – awaryjnie lądować, awaryjne lądowanie;
  • przysłówków: awaryjnie – w połączeniu typu: awaryjnie lądować;
  • imion i nazwisk:  Martin Schulz;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Trybunał Konstytucyjny (sąd) – 3; TK (skrótowiec nazwy Trybunał Konstytucyjny) – 2; KOD (skrótowiec nazwy Komitet Obrony Demokracji) – 4; CEK (skrótowiec nazwy: Centrum Eksperckie Kontrwywiadu); Komitet Obrony Demokracji – KOD  (organizacja, Polska); Wigilia  (24 grudnia w kalendarzu chrześcijan zachodnich; 6 stycznia w kalendarzu chrześcijan wschodnich);  „Gwiezdne wojny” (tytuł serii amerykańskich filmów); Przebudzenie mocy”   (tytuł ostatniego filmu z serii „Gwiezdne wojny”);
Previous Article
Next Article