Słowa dnia między 14 a 20 listopada 2016 roku

Podziel się

W tym tygodniu listopada br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  ekshumacja – 2; wybory; prezydent – 3; katastrofa; minister; rząd; sarkofag – w połączeniu typu: prace nad sarkofagiem – 2; reforma –  reforma szkolna, reforma emerytalna, reforma edukacji 2; samorząd; dezinformacja; pochówek czyjś ponowny pochówek; cień – gabinet cieni; gabinet – gabinet cieni; kongres – Kongres 590 – 3; elekt – prezydent elekt; prokuratura; biznes – konstytucja biznesu, konstytucja dla biznesu – 2; konstytucja – konstytucja biznesu, konstytucja dla biznesu; miłosierdzie – sanktuarium Bożego Miłosierdzia; nauczyciel – protest nauczycieli; protest – protest nauczycieli; edukacja – reforma edukacji; chaos – Nie – dla chaosu w szkole; paczka –  marsz Szlachetnej Paczki; król – Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana; kanclerz –  fotel kanclerz (forma rodzaju żeńskiego); fotel –  fotel kanclerz (forma rodzaju żeńskiego); czoło –  na czele czegoś, stawić komuś czemuś czoła; skandal; zdarzenie; polityk; blok (’mieszkalny budynek wielorodzinny',  oraz w znaczeniu czynnościowym 'to, że się coś blokuje');
  • przymiotników:  prezydencki – w połączeniu typu: wybory prezydenckie, prezydencki projekt, para prezydencka – 3; emerytalny – przegląd emerytalny, wiek emerytalny; podrzeszowski – podrzeszowska Jasionka; boży – Syn Boży; szlachetny – czyjaś szlachetna postawa, marsz Szlachetnej Paczki; kolejowy – katastrofa kolejowa;
  • liczebników: 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) – w połączeniu typu: Kongres 590 (kongres polskich przedsiębiorców, czyli wytwórców produktów, których kod kreskowy zaczyna się od liczb 5-9-0);
  • czasowników: podsumowywać – w połączeniu typu: podsumowywać rocznicę, podsumowywać rok; ubiegać – ubiegać się o fotel kanclerz (forma rodzaju żeńskiego);
  • imion i nazwisk: Donald Trump – w połączeniu typu: wybór Donalda Trumpa, drużyna Trumpa, wygrana Trumpa – 5; Beata Szydło; Chrystus – akt przyjęcia Chrystusa jako Króla; Jezus akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla; Syn Boży – akt przyjęcia Jezusa Chrystusa Syna Bożego jako Króla; Angela Merkel; 
  • innych nazw własnych i skrótowców: PiS (Prawo i Sprawiedliwość – partia polityczna, Polska);   Kongres 590 (kongres polskich przedsiębiorców, czyli wytwórców produktów, których kod kreskowy zaczyna się od liczb 5-9-0); Jasionka (miejscowość pod Rzeszowem, Polska, z lotniskiem i centrum kongresowym) – w połączeniu typu: podrzeszowska Jasionka; Łagiewniki (tu: sanktuarium Bożego Miłosierdzia położone w dzielnicy Krakowa o tej nazwie); sanktuarium Bożego Miłosierdzia (kościół katolicki w Łagiewnikach – dzielnicy Krakowa, Polska); Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa Syna Bożego jako Króla (uroczystość kościoła katolickiego, Kraków, Polska); Szlachetna Paczka (akcja pomocowa, Polska); Indie;
Previous Article
Next Article