Słowa dnia między 14 a 20 stycznia 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: prezydent – w połączeniu typu: zamordowany prezydent Gdańska – 7; atak – śmiertelny atak nożownika; nienawiść – protesty, wiece i marsze przeciwko nienawiści i przemocy, mowa nienawiści, sianie nienawiści, zabójstwo z nienawiści – 7; orkiestra – w nazwie własnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5; finał – 27 finał WOŚP; światełko – w nazwie wydarzenia: „Światełko do nieba”; śmierć – tragiczna śmierć – 5; nóż – zaatakować, ugodzić, dźgnąć nożem – 2; przemoc – demonstracje przeciw nienawiści i przemocy; wiec – wiece przeciwko nienawiści i przemocy; zamach – śmiertelny zamach na prezydenta Gdańska; pomoc – w nazwie własnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; potępienie – zasługiwać na (szczególne) potępienie; żałoba – ogłosić żałobę, łączyć się z kimś w żałobie – 6; milczenie – marsz milczenia; solidarność – zbiórki krwi na znak solidarności z walczącym o życie prezydentem Gdańska, gest solidarności, w nazwie własnej: Europejskie Centrum Solidarności – 3; księga – elektroniczna księga kondolencyjna – 3; izba – w nazwie niższej izby parlamentu brytyjskiego: Izba Gmin; nożownik – atak nożownika – 2; brexit – twardy, miękki brexit, bezumowny ~, ~ na dziko – 3; ferie; śnieg – opady śniegu, gęsty śnieg; zabójstwo – zabójstwo  z nienawiści – 3; głosowanie; pogrzeb – 4; świeca; zniczdyrygent – dyrygent orkiestry (Orkiestry) (w związku z apelami do Jerzego Owsiaka o dalsze szefowanie WOŚP); mowa – mowa nienawiści – 3; niebo – w nazwie wydarzenia „Światełko do nieba” w postaci serc ze zniczy i świec dla Pawła Adamowicza; światełko – w nazwie wydarzenia: „Światełko do nieba”, wysyłanie światełka do nieba (w związku z formami upamiętnienia Pawła Adamowicza w postaci serc z płonących zniczy i świec, nawiązujących do WOŚP i jej finałowego spektaklu „Światełko do nieba”), „Światełko wsparcia” (zapowiedź akcji poparcia dla Jerzego Owsiaka) – 2; nieufność – wniosek o wotum nieufności wobec premier Theresy May; serce – gorące serce; lekcja – lekcje o mowie nienawiści w szkołach; groźba – groźby pod adresem samorządowców i polityków, groźby karalne – 2; trumnakondukt – kondukt żałobny; samorządowiecskok – konkurs skoków narciarskich – 3; uroczystość – uroczystości pogrzebowe – 2; zgon – polityczny akt zgonu, akt zgonu politycznego (w związku z zaskarżeniem umorzenia przez prokuraturę śledztwa w sprawie publikacji symbolicznych aktów zgonu 11 prezydentów polskich miast przez Młodzież Wszechpolską); konkurs – konkurs drużynowy w skokach narciarskich – 2; pogarda – język pogardy; trucizna – trucizna nienawiści (w związku z wystąpieniem o. Ludwika Wiśniewskiego podczas pogrzebu Pawła Adamowicza o konieczności usunięcia nienawistnego języka z przestrzeni publicznej i medialnej); język – język nienawiści, pogardy, agresywny ~ – 2; cisza – uczcić kooś, coś minutą ciszy; puchar – w nazwie imprezy sportowej: Puchar Świata w skokach narciarskich; zgoda –narodowe pojednanie i zgoda; smog – gęsty smog, o smogu: opanować, spowijać miasto, wisieć nad miastem; wybuch – wybuch bomby,  rocznica wybuchu powstania styczniowego;
  • przymiotników: kondolencyjny – w połączeniu typu: księgi kondolencyjne, elektroniczna księga ~ – 4; świąteczny – w nazwie własnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; tragicznynienawistny – nienawistny komentarz, ~ hasło – 2; karalny – groźba karalna; honorowy – honorowe obywatelstwo, w nazwie odznaczenia: Order Legii Honorowej; żałobny – kondukt żałobny, msza ~; narciarski – konkurs skoków narciarskich – 3; polityczny – testament polityczny, ~ nienawiść, umorzenie śledztwa w sprawie „aktów zgonu politycznego” wystawionych prezydentom 11 miast przez wszechpolaków; pogrzebowy – uroczystości pogrzebowe – 2;  drużynowy – konkurs drużynowy w skokach narciarskich; wzruszający – wzruszające słowa, ~ przemówienia pogrzebowe;
  • czasowników: zaatakować; zemrzećugodzić – w połączeniu typu: ugodzić nożem, śmiertelnie ~ kogoś; zamordować – bestialsko zamordowany prezydent Gdańska, grozić komuś zamordowaniem – 5; uczcić – uczcić czyjąś pamięć; wynegocjować – wynegocjować porozumienie, umowę; żegnać – żegnać kogoś – 2; pożegnać;
  • imion i nazwisk: † Paweł Adamowicz (1965-2019, prezydent Gdańska) – 7; Jerzy (Jurek) Owsiak (szef WOŚP) – 7; Theresa May (premier Wielkiej Brytanii); Aleksandra Dulkiewicz (p.o. prezydenta Gdańska) – 2; Dawid Kubacki (skoczek narciarski); o. Ludwik Wiśniewski (dominikanin, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL);
  • innych nazw własnych i skrótowców: Gdańsk – 6; WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – 6; bazylika Mariacka – 2; Zakopane – 3; TVP (Telewizja Polska).
Previous Article
Next Article