Słowa dnia między 14 a 20 września 2015 roku

Podziel się

W tym tygodniu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można było spotkać formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: migrant (5); uchodźca (7);  przemytnik – w połączeniach typu: przemytnik ludzi, przemytnik imigrantów; śpiwór – zbiórka śpiworów; imigrant – wędrówki imigrantów (3); tygrys; sklepik – szkolny sklepik (2); quiz; napływ – napływ migrantów; pierdoła – dziecko pierdoła, rodzice pierdół; ponton; emigrant – emigrant ekonomiczny; 

– przymiotników: migracyjny  – w połączeniach typu: kryzys migracyjny, regionalna polityka migracyjna (4); imigracyjny – kwota imigracyjna, kryzys imigracyjny (2); węgierski – w formie: węgiersko – granica węgiersko-serbska; serbski –  w formie: serbsko – granica serbsko-węgierska; chorwacki – w formie: chorwacko – chorwacko-węgierski' ; podły – podły człowiek, podły nastrój; niepoważny – niepoważny człowiek; katyński – Muzeum Katyńskie; podsłuchowy – afera podsłuchowa; 

– czasowników: narzucić  – w połączeniu typu: narzucić coś komuś; 

– przysłówków:  dyscyplinarnie – w połączeniu typu: zwolnić kogoś dyscyplinarnie; 

– imion i nazwisk: + Marcin Wrona; Ryszard Petru; Raul Castro; Fidel Castro;:

– innych nazw własnych i skrótowców: Roeszke (węgierska miejscowość przy granicy z Serbią); Schengen (tu: 'swobodny przepływ ludności w obrębie krajów Unii Europejskiej sygnatariuszy umowy o swobodzie migracji')  – w połączeniu typu: strefa Schengen (2); Muzeum Katyńskie (w warszawskiej Cytadeli); Pieniężno (miasto w województwie warmińsko-mazurskim); PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – system PESEL;  Hawana (stolica Kuby); Lesbos (grecka wyspa); Syriza (grecka partia polityczna) – lewicowa Syriza; Wieża Eiffla (konstrukcja będąca od półtora stulecia symbolem Paryża);

Previous Article
Next Article