Słowa dnia między 14 a 20 września 2020 roku

Podziel się

DW tym okresie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: zakażenie – zakażenie koronawirusem / COVID-19, ileś nowych zakażeń koronawirusem, kolejne zakażenia koronawirusem u kogoś gdzieś, podejrzany o zakażenie koronawirusem, przypadki zakażenia koronawirusem, wykryć / stwierdzić / potwierdzić / zdiagnozować zakażenia koronawirusem u kogoś gdzieś, wykryć pojedyncze zakażenia koronawirusem gdzieś, zakażenie iluś nauczycieli, poinformować o zakażeniach koronawirusem, trafić do szpitala ze względu na zakażenie koronawirusem, światowy rekord zakażeń koronawirusem, objawy / liczba / przyrost / wzrost zakażeń koronawirusem, obawiać się zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2 / COVID-19, nowe zakażenia koronawirusem, potwierdzić przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, brak zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem, potwierdzić / stwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem / COVID-19 u kogoś gdzieś, wzrost liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, ognisko zakażeń COVID-19, ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, nie odnotować nowych zakażeń gdzieś, coś z powodu zakażenia lekarzy, ileś przypadków zakażenia koronawirusem, zanotować zakażenie koronawirusem wśród personelu medycznego, nowe przypadki zakażeń koronawirusem, podać informację o zakażeniach koronawirusem, narażać się na zakażenie koronawirusem, duży wzrost / rekord zakażeń gdzieś, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 / COVID-19, rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem gdzieś, wykryć zakażenie koronawirusem wśród pracowników, zakażenie koronawirusem gdzieś, zanotować ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, druga fala zakażeń koronawirusem gdzieś, osiemnastki nowym źródłem zakażeń koronawirusem, ileś milionów zakażeń koronawirusem w Indiach, kolejne / nowe zakażenia / przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, wzrost liczby zakażeń koronawirusem, przybywać zakażeń koronawirusem gdzieś, ognisko zakażenia koronawirusem gdzieś, odnotować ileś przypadków zakażeń, ryzyko zakażenia się COVID-19, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 / COVID-19, potwierdzić zakażenie koronawirusem u 1002 osób w Polsce, dobowy wzrost zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe zakażenia / przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, wykryć nowe przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś / u kogoś zakażenie koronawirusem, kolejne rekordy zakażeń koronawirusem, nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wysoka liczba zakażeń koronawirusem efektem powrotu ludzi do codziennego życia, ileś nowych przypadków zakażeń gdzieś, możliwe jednoczesne zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i wirusem grypy, wykonywać badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2, zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2, ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, skutek powikłań po zakażeniu koronawirusem, rosnąć (liczba przypadków zakażeń na koronawirusa), przynieść ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe / kolejne przypadki zakażeń koronawirusem, ciężko przechodzić zakażenie koronawirusem, ileś przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, zarejestrować ileś przypadków zakażeń koronawirusem, liczba zakażeń koronawirusem – 5; zwierzę – piątka dla zwierząt, zwierzęta futerkowe, okaleczone zwierzę, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, rzecznik praw zwierząt, ustawa o ochronie zwierząt, rozwiązania dobre dla zwierząt, musieć zabijać i zjadać zwierzęta (Korwin-Mikke), ustawa o ochronie zwierząt, piątka dla zwierząt, zwierzęta futerkowe, schronisko dla zwierząt, bezdomne zwierzęta, chronić zwierzęta, zakaz hodowli zwierząt na futra, gatunki zwierząt, zwierzę futerkowe, dzikie zwierzę, zwierzę domowe, ustawa o ochronie zwierząt, piątka dla zwierząt, odebrać komuś zwierzę, gatunki zwierząt, przyjąć nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, ziobryści przeciw zwierzętom, piątka dla zwierząt, spór o ochronę zwierząt, produkty dla zwierząt, przyczyna śmierci zwierzęcia, zabijać zwierzęta dla czyjegoś kaprysu, maltretować zwierzęta, zwierzęta futerkowe, ustawa o zwierzętach, Jarosław Kaczyński – zwierzę polityczne, wodopój dla zwierząt, ochrona / obrona zwierząt, walka o życie zwierząt, zgnieść część zwierząt (zawalony strop), prawa zwierząt, stawiać człowieka wyżej od zwierząt, piątka dla zwierząt, zwierzę futerkowe, umęczyć zwierzęta, znęcać się nad zwierzętami, hodowla zwierząt na futra, rytualna ubojnia zwierząt,  ochrona zwierząt, ustawa o zwierzętach, piątka dla zwierząt, spłonąć w pożarze zabudowań gospodarczych (zwierzęta), zwierzęta nosicielami bakterii, dzikie zwierzęta, adopcja zwierząt, nie interesować zwierząt, doświadczenia zwierząt – 6; sanepid – pracownicy / decyzja / dane sanepidu, jakiś sanepid, zgodzić się na zamknięcie szkoły / przekazać coś / prowadzić dochodzenie / ustalać coś / informować o iluś przypadkach koronawirusa gdzieś, wysyłać na kwarantannę / nie zawieszać zajęć (sanepid) – 1; nauczyciel – porządne badania dla nauczycieli, nie brakować nauczycieli gdzieś, wędrujący nauczyciel, mieć kontakt z iluś nauczycielami, zakażenie iluś nauczycieli gdzieś, iluś nauczycieli na kwarantannie, nauczyciele bez koronawirusa, objąć nauczycieli kwarantanną, wysyłać nauczycieli na kwarantannę, bać się (nauczyciele -1; podejrzany – podejrzany: o zakażenie koronawirusem / w jakiejś sprawie / o znęcanie się nad matką / o wywołanie eksplozji / o handel fałszywymi lekami na potencję / o pobicie kolegi, sprzedawać coś / rapować coś (podejrzani), aresztować / zatrzymać iluś podejrzanych, zastosować areszt wobec podejrzanego -1; wyspa – grecka wyspa Lesbos, zielona wyspa w mieście, Wyspy Kanaryjskie, włoska wyspa Capri, żyć jako samotne wyspy, wyspa Zielona, wyspa Guam – 1; uczeń – izolować zakażonych uczniów, warszawscy uczniowie, stwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem u jednego z uczniów /u ucznia jakiejś szkoły gdzieś, mieć kontakt z ilomaś uczniami (nauczycielka), mieć kontakt z nauczycielem (uczniowie), rodzice uczniów, ktoś do uczniów, wyprawka dla ucznia, uczniowie bez koronawirusa, uczniowie rozsiani po różnych szkołach, miejsce dla uczniów, wysyłać uczniów na kwarantannę, nie skierować uczniów na kwarantannę – 1; szkoła – Quo vadis, szkoło?, nie / wrócić ze szkoły, pierwsze tygodnie szkoły, ileś szkół, samorządowa szkoła, szkoły wszystkich typów, wstrzymać naukę w kilku szkołach gdzieś, jakaś szkoła, dyrektor szkoły, szkoła gdzieś, nie chcieć maseczek w szkołach (Bułgaria), wracać do szkoły, dezynfekować szkoły, otwierać nowe szkoły, uczniowie / pracownicy szkoły, ogniska koronawirusa związane ze szkołami gdzieś, szkoła nieczynna do kiedyś, dawna szkoła, nie chcieć wyrzucać ze szkół, obowiązywać w szkołach, sieć szkół, koronawirus w jakiejś szkole – 1; rekonstrukcja – rekonstrukcja rządu, rekonstrukcja umocnień przeciwpowodziowych gdzieś – 1; projekt – projekt piątki dla zwierząt, projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt, stanowisko wobec projektu nowelizacji jakiejś ustawy, przyczyny niepowodzeń projektów, czyjś wspólny projekt, zwycięski / kontrowersyjny projekt, wygrać / psuć obowiązujące przepisy / obejmować coś (jakiś projekt), zbierać podpisy pod projektem homofobicznej ustawy, zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Stop LGBT”, zaopiniować projekt uchwały, projekt budowy kociego wybiegu, nie poprzeć projektu PiS o bezkarności urzędniczej, projekt pilotażowy, konsultacje projektu, poprawki do projektu, większość projektów, mieć projekty na wszystkich kontynentach – 1; pożar – pożar składowiska odpadów w Sosnowcu, śmierć w pożarze hali gdzieś, tragiczny w skutkach pożar, potężny pożar na Śląsku, wybuchnąć / strawić fermę drobiu (pożar), stracić dach nad głową po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos, amerykańskie pożary, ustalać przyczynę pożaru, ileś ognisk pożarów – 1; funkcjonariusz – funkcjonariusz SOP / PRL, były funkcjonariusz, okładać pięściami funkcjonariuszy, przestępstwa przeciw funkcjonariuszom, obniżyć emerytury funkcjonariuszom, pouczyć ileś osób (funkcjonariusze) – 1; szczepionka – szczepionka na grypę / na COVID-19 / na koronawirusa, przetestować szczepionkę w aerozolu, liczba dawek szczepionki, pojedyncze sztuki szczepionek, potencjalne szczepionki – 1; hodowla – hodowla zwierząt futerkowych – 1; obostrzenie – nowe / większe / dodatkowe obostrzenia dla mieszkańców, strefy z obostrzeniami, obowiązywać od kiedyś (obostrzenia), powiaty z obostrzeniami, przywrócić obostrzenia – 1; koronawirus – koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, wywołać kryzys (koronawirus), zakażenie koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, zakażony koronawirusem, restrykcje w związku z koronawirusem, infekcja koronawirusem, walka z koronawirusem, zakazić kogoś / siękoronawirusem, ktoś z koronawirusem – 1; strefa – żółta / czerwona strefa, strefa z obostrzeniami, strefa płatnego parkowania, strefa inwestycyjna, strefa identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu, Strefa Kultury – 1; bezkarność – gwarantować bezkarność urzędników / politykom, spór o przepisy o bezkarności, licencja na bezkarność, bezkarność plus, pozwolić komuś na całkowitą bezkarność, fundować sobie bezkarność, projekt w sprawie bezkarności urzędników wycofany z porządku obrad Sejmu – 1; ochrona – projekt ochrony zwierząt, ochrona uczniów z chorobami przewlekłymi, pracownik ochrony zdrowia, nie przysługiwać społecznym doradcom prezydenta (ochrona), atak 17 września 1939 roku na Polskę traktowany jako ochrona Białorusinów i Ukraińców, Korpus Ochrony Pogranicza, spór o ochronę zwierząt, ustawa o ochronie zwierząt, przyjąć nowelizację ustawy o ochronie zwierząt (Sejm), ochrona białoruskiej granicy z Ukrainą wzmocniona, osiągnięcia w ochronie zdrowia, dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia, ochrona przed koronawirusem, ochrona granicy wzmocniona (Białoruś), wzmocnić ochronę granicy z Ukrainą (Białoruś), wykorzystać nieuwagę ochrony, ochrona przed COVID-19, powołać Zespół do spraw Opiniowania Zmian w Ochronie Zdrowia, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zwierząt, zakładać Centrum Ochrony Praw Chrześcijan przed LGBT – 3; rolnictwo – sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podrzynać gardło polskiemu rolnictwu / likwidować prężne sektory polskiego rolnictwa (ustawa), ogłaszać likwidację polskiego rolnictwa, minister rolnictwa – 1; koalicjant – poróżnić koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy, głosować według własnego widzimisię / wyłamać się / chcieć mieć głos / rozumieć coś przez coś (koalicjanci), koalicjanci PiS, były koalicjant, czyjś lojalny koalicjant, czyiś koalicjanci skądś, wypowiedzieć posłuszeństwo (koalicjanci), były / mniejszy / lojalny koalicjant, pogodzić skłóconych koalicjantów  – 3; agresja –  81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, film o sowieckiej agresji, ktoś w rocznicę / o rosyjskiej agresji wojsk sowieckich na Polskę, próbować nadrabiać braki agresją, upamiętnić rocznicę agresji ZSRS na Polską, walczyć z agresją ZSRS – 1; ubój – ubój rytualny, pochodzić z uboju rytualnego (mięso), być przeciw zakazowi uboju rytualnego, przywrócić ograniczenia uboju rytualnego, ubój rytualny bez ograniczeń, wykreślić zapis ograniczający ubój rytualny – 1; rezolucja – przyjmować / przyjąć rezolucję o praworządności w Polsce (PE), ktoś o rezolucji (PE), podjąć rezolucję (radni Krakowa – 1; partia – prezes / wiceprezes partii, biuro / siedziba partii, politycy czyjejś partii, członek partii, elektorat partii, partia rządząca, partia produktu – 1; koalicja – Koalicja Polska, głosy Koalicji Obywatelskiej, koniec koalicji, nie istnieć / pokłócić się / upaść / istnieć na wirażu (koalicja), zerwać koalicję w rządzie, niejasności w koalicji Zjednoczonej Prawicy, nadgryźć koalicję (norka), groźny dla koalicji, przyszłość koalicji, losy koalicji rządowej, grać w koalicji, kryzys w koalicji, koalicja rządząca od 2015 roku, nie ma koalicji, decyzja prezesa Kaczyńskiego w sprawie koalicji, koalicja rządowa, rozłam w koalicji rządzącej, bez szans bez koalicji z PiS, partie Gowina i Ziobry poza koalicją bez szans – 2; członek – członek: rodziny / stowarzyszenia / rządu / zarządu /sztabu szkoleniowego, zawiesić kogoś w prawach członka partii / PiS – 1; prawo – zawiesić kogoś w prawach członka partii, prawa człowieka, prawa zwierząt,drakońskie prawo, stanowić coś (prawo), zmiana prawa, mieć prawo żyć, stracić prawo jazdy, nie mieć prawa mieć miejsce, złamać prawo, rzecznik praw obywatelskich, łamanie prawa międzynarodowego, działania niezgodne z prawem, naruszyć prawo kościelne, Prawo i Sprawiedliwość, Rada Praw Człowieka ONZ, Fundacja Pro-Prawo do Życia – 1; rekord – mieć / zanotować rekord zakażeń koronawirusem, paść (dobowy rekord zakażeń koronawirusem), nowy rekord zachorowań, rekord nowych zakażeń koronawirusem, kolejne rekordy zakażeń koronawirusem, transferowy rekord ekstraklasy, kosmiczny rekord Bundesligi – 1; samochód –  22 września Europejski Dzień bez Samochodu, kolizja iluś samochodów gdzieś, przewozić narkotyki w samochodzie, skraść samochód z towarem za 100 tys. złotych, wjechać samochodem gdzieś / w sygnalizację świetlną, potrącić kogoś / uderzyć w ogrodzenie, gazowe przyłącze i dom – spłonąć / zderzyć się gdzieś (samochód / dwa samochody / sześć samochodów) – 1; ścieki – rozpocząć próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym w Warszawie, efekt awaryjnego zrzutu ścieków – 1; dożynki – Dożynki Prezydenckie – 1; grzybobranie – grzybobranie 2020, niedzielne grzybobrania gdzieś, wybrać się na grzybobranie – 1; jakość – produkty wysokiej jakości, kontrola stanu jakości powietrza, mieć na względzie jakość życia polskich rolników, jakość wody – 1; uczestnik – uczestnik protestu / marszu / sondażu / wydarzenia / zgrupowania, udać się uczestnikom / napisać do uczestników, nie dotrzeć (część uczestników festiwalu) – 1;
  • przymiotników: futerkowy – hodowla / ustawa futerkowa, zwierzę futerkowe, zwierzę futerkowe, branża futerkowa, futerkowa hodowla / ustawa, zwierzę futerkowe – 3; zdalny – zdalny sposób, zdalna nauka / praca / lekcja, zdalne nauczanie – 1; kopertowy – wybory kopertowe – 1; koalicyjny – umowa koalicyjna, partie koalicyjne, koalicyjny partner, koalicyjna Solidarna Polska, koalicyjne rozmowy – 2; rytualny – ubój rytualny – 1; sowiecki – uroczyste obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, spodziewać się sowieckiej inwazji, sowiecka napaść na Polskę, film o sowieckiej agresji, rocznica sowieckiej napaści na Polskę, propaganda sowiecka, wojska sowieckie, prezydent o sowieckiej agresji – 1; żółty – żółty powiat, żółta: rasa / strefa / lista – 1; sejmowy – sejmowa: komisja / debata / galeria – 1; czerwony – czerwony powiat, czerwona: strefa / lista / linia / kartka / horda – 1; dodatkowy – dodatkowe: pieniądze / obostrzenia / restrykcje / profity / rygory – 1; mniejszościowy – gabinet / rząd mniejszościowy – 1; białoruski –  białoruski aktywista / dom, białoruska opozycja, białoruskie władze – 1; tragiczny – tragiczny wypadek / finał poszukiwań, tragiczna informacja, tragiczne zdarzenie – 1; polityczny – polityczny kontrahent, polityczna konfiguracja, polityczne rozdanie / trzęsienie ziemi (Włochy) – 1;
  • czasowników: wystąpić – wystąpić gdzieś, wystąpić z wnioskiem o coś, wystąpić o coś, wystąpić do kogoś z czymś / o coś – 1; paść – paść gdzieś: dobowy / kolejny rekord / gole, nie paść gdzieś: ani jedno zdanie – 1; odpuszczać – nie odpuszczać (koronawirus) – 1;
  • przysłówków: rażąco – rażąco naruszyć / naruszać prawo – 1
  • innych nazw własnych i skrótowców: Bialoruś – sprawy Białorusi, twórcy z Białorusi, kredyt dla Białorusi, ktoś o Białorusi, „Plan Marshalla” dla Białorusi, współpraca wojskowa Rosja – Białoruś, spotkanie / posiedzenie w sprawie Białorusi, ćwiczenia z Białorusią, Żodzino na Białorusi, prezydent Białorusi, obywatel Białorusi, sytuacja na Białorusi, wybory prezydenckie na Białorusi, nalegać na powrót ks. abp. Kondrusiewicza na Białoruś (Watykan), cała Białoruś stawką dla Kremla, rewolucja w Białorusi, resort obrony / władze Białorusi, niepodległość Białorusi w interesie Polski, granica Rosji z Białorusią, oskarżać Litwę (Białoruś), dostać się na Ukrainę z Białorusi, przypadki tortur na Białorusi, agresja zbrojna spoza granic Białorusi, obywatel Białorusi, moc dojść do majdanu na Białorusi, rosyjski kredyt dla Białorusi, wybory prezydenckie w Białorusi, wydarzenia na Białorusi, manewry z Białorusią, „Solidarni z Białorusią”, koncert solidarności z Białorusią, przekazać coś Białorusi, plan pomocy Unii dla Białorusi, pochodzić z Białorusi, sytuacja / wydarzenia na Białorusi, czekać na wjazd na Białoruś, sprawa powrotu na Białoruś, obywatel Białorusi, zaopatrzyć Białoruś w coś, któryś dzień protestów na Białorusi, wybory na Białorusi, władze Białorusi, być wydarzeniem technicznym na Białorusi, kryzys na Białorusi, rozpocząć testy rosyjskiej szczepionki na COVID-19 na Białorusi, zaczynać testować szczepionkę na COVID-19 (Białoruś), kościół na Białorusi , przyjąć rezolucję w sprawie Białorusi (Rada Praw Człowieka ONZ), wygrać demokrację na Białorusi, proces demokratyzacji na Białorusi, granice Białorusi z Polską i Litwą niezamknięte, granica Polski z Białorusią otwarta, nie móc wjechać na Białoruś, dokonać próby samospalenia na Białorusi, suwerenność Białorusi, wydarzenia na Białorusi, chcieć misji obserwacyjnej na Białorusi, Państwowa Komisja Granicy Białorusi, przywódca Białorusi, zaskoczyć Europę oporem (Białoruś), protesty na Białorusi, rozpocząć zatrzymania kobiet na Białorusi (milicja), manewry na Białorusi przy polskiej granicy, władze Białorusi, zakaz wwożenia na Białoruś polskich towarów, przyzwyczaić się do „stabilnej” Białorusi – 5; COVID-19 – zakażenie COVID-19, wirus COVID-19, ognisko zakażeń COVID-19 gdzieś, chory na COVID-19, odnotować spadek obrotów z powodu COVID-19, szczepionka przeciwko COVID-19 / na COVID-19 w postaci wziewnej, protesty przeciw ograniczeniom z powodu COVID-19, wirtualna „klasa COVID-19”, strategia walki z pandemią COVID-19, wystąpić gdzieś (COVID-19), wykryć / stwierdzić COVID-19 // zakażenie COVID-19 u kogoś gdzieś, zwalczać COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19, ostry lub zagrażający życiu przebieg COVID-19, zacząć traktować COVID-19 jak inne choroby, chory na COVID-19, pracować w służbie zdrowia (co trzeci z COVID-19), czas COVID-19, test na COVID-19, przebadać dawcę na COVID-19, potencjalne szczepionki na COVID-19 – 2; LGBT – osoba / działacz / społeczność LGBT, prawa / postulaty LGBT, projekt ustawy „Stop LGBT”, krytyka stref wolnych od LGBT, walczyć z LGBT, wziąć się za LGBT na polskich uczelniach – 1;
Previous Article
Next Article