Słowa dnia między 15 a 21 grudnia 2014 roku

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych:kilometrówka – w połączeniach typu: bitwa na kilometrówki, rozliczanie kilometrówek, wojna o kilometrówki; śledztwo w sprawie kilometrówek; – przewrócić choinkę; zakładnika, wziąć zakładników, wziąć kogoś na zakładnika; kawiarnia  –  szturm na kawiarnię, atak na kawiarnię; odmowa – odmowa śledztwa; oblężenie – długie oblężenie kawiarni; terrorysta – atak terrorysty; esesman – esesman z Auschwitz przed sądem; talib atak talibów na szkołę; zabójczyni; morfina leki z morfiną; – umowa o ratyfikacji, ratyfikacja umowy; ekwiwalent – ekwiwalent kosztów przejazdów służbowych; embrion ludzki embrion; kresowiak – protest kresowiaków; wigilia – wigilia dla ubogich, brydżowa wigilia, wigilia miejska; kursantka; haker; nalot; konwój – konwój z polską pomocą humanitarną;  doktryna – doktryna wojenna; karp; masowa egzekucja bojowników, dokonać egzekucji dezerterów; masowa egzekucja bojowników;  jarmark bozonarodzeniowy jarmark; opatrzność Świątynia Opatrzności Bożej; opłatek – dzielić się opłatkiem, przełamać się opłatkiem;  – Centrum Weterana;  terroryzm – wspierać terroryzm, finansować terroryzm; 

– przymiotników: przedwczesny – w połączeniach typu: przedwczesna odmowa śledztwa, przedwczesne kończenie edukacji; bożonarodzeniowy – VIII Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy na kartę świąteczną; ; pakistański – pakistańska szkoła, pakistański naród, pakistańskie wojsko, pakistańska armia; niepozorny – niepozorny przepis;  – ujemna stopa procentowa;  – atak hakerski; zgrany zgrana karta; islamski – Państwo Islamskie; świąteczny – świąteczny prezent, świąteczne spotkanie, świąteczne życzenia, świąteczny orszak; 

– czasowników przetrzymywać  – w połączeniach typu: przetrzymywać więźniów, przetrzymywać zakładników, przetrzymywać książkę, przetrzymywać lisy; zabarykadować abarykadować się w biurze, zabarykadować się w gabinecie; podżegaćpodżegać do czyjegoś zabójstwa; zasztyletować kogoś; aresztować – aresztować kogoś, aresztowani nauczyciele;

– przysłowków: formalnie – w połączeniu typu: formalnie oskarżony;

– innych niż imiona i nazwiska nazw własnych, w tym skrótowców: Sydney (Australia);  Peszawar (Pakistan) –  w połaczeniu typu: szkoła w Peszawarze; Książ (Dolny Śląsk) –  Zamek Książ; Lux  (nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego) – LUX Film Prize 2014; MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); Państwo Islamskie (organizacja); Świątynia Opatrzności Bożej (Warszawa); Wigilia (24 grudnia);  Centrum Weterana (Warszawa);

print