Słowa dnia między 15 a 21 kwietnia 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • ósmoklasista – w połączeniu typu: egzamin ósmoklasisty – 3; nauczyciel – strajk nauczycieli – 5; strajk – strajk nauczycieli, szkolny, nauczycielski ~ – 5; egzamin – egzamin ósmoklasisty, ~ dojrzałości, dopuścić kogo do ~ – 2; katedra – gotycka katedra Notre Dame – 5; uczeń; szkoła – 3; zakłócenie – przebiec bez zakłóceń (o egzaminie); pożar – tragiczny, groźny pożar, walczyć z ~, ugasić ~, zagrożenie pożarami lasów, ~ wysypiska śmieci – 5; oświata – kryzys w oświacie, pracownicy oświaty, kuratorium ~ – 3; relikwia; odbudowa – 2; świątynia – gotycka świątynia; matematyka – egzamin z matematyki; europarlament – wybory do europarlamentu; poparcie – demonstracje poparcia dla strajkujących nauczycieli; matura – dopuścić kogo do matury – 2; maturzysta – klasyfikacja maturzystów; stół – edukacyjny okrągły stół, wielkanocny, świąteczny, rodzinny wspólny, suto zastawiony ~ – 3; getto – 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim; święto – w nazwie święta religijnego: Święta Wielkanocne; raport; piątek – w nazwie święta religijnego: Wielki Piątek; kościół – 3; grób – w nazwie wielkanocnego zwyczaju religijnego: Grób Pański (Groby Pańskie w kościołach nawiedzane przez wiernych w Wielką Sobotę) – 2; debata – debata wyborcza; święcenie – uroczyste, tradycyjne pokarmów; pokarm – święcenie pokarmów, wielkanocne pokarmy; zmartwychwstanie – zmartwychwstanie Jezusa, święto Zmartwychwstania Pańskiego; eksplozja; hotel; ranny; zabity; chrześcijaństwo; msza – msza święta, rezurekcyjna; zamach – zamach terrorystyczny, zamachy na kościoły i hotele;
  • wielkanocny – w połączeniu typu: kiermasz wielkanocny, śniadanie ~ dla samotnych, ~ stół, koszyk, koszyczek, święconka, ~ pokarmy, tradycje, w nazwie święta religijnego: Święta Wielkanocne – 4; strajkujący – strajkujący nauczyciele – 6; pański – w nazwie chrześcijańskiego sakramentu: Wieczerza Pańska; wielki – w nazwach świąt religijnych: Wielki Tydzień, Wielki Piątek, Wielka Sobota; świąteczny – świąteczne życzenia, ~ stół; rezurekcyjny – msza, procesja rezurekcyjna;
  • czasowników: odbudować; zginąć;
  • imion i nazwisk: Robert Mueller (prokurator specjalny odpowiedzialny za śledztwo w sprawie domniemanych związków sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją); Jezus Chrystus – 2; Wołodymyr Zełenski (nowo wybrany prezydent Ukrainy); Petro Poroszenko (urzędujący prezydent Ukrainy);
  • innych nazw własnych i skrótowców: Notre Dame – w połączeniu typu: katedra Notre Dame w Paryżu – 5; Paryż – 2; Wielkanoc – 3; Sri Lanka; Ukraina.
Previous Article
Next Article