Słowa dnia między 15 a 21 lutego 2016 roku

Podziel się

W trzecim tygodniu lutego br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  konwojent – w połączeniu typu: fałszywy konwojent; grypa – świńska grypa;  plan; wdowa – wdowa po kimś (2)dokument (2); teczka – teczki SB (Służby Bezpieczeństwa), teczka pracy, teczka personalna, szantażować kogoś teczkami; archiwum – archiwum Kiszczaka; bezpieka; zasiłek – prawo do zasiłku;  współpraca – oskarżyć kogoś o współpracę;
  • przymiotników:  świński – w połączeniu typu: świńska grypa; wyszehradzki – Grupa Wyszehradzka; podwójny – podwójny zamach, podwójna gra; niedzielny;
  • przysłówków: późno;
  • imion i nazwisk:  † Sławomir Berdychowski;  Kajetan Poznański – 2; Mateusz Morawiecki – w połączeniu typu: plan Morawieckiego; Czesław Kiszczak dom Kiszczaka, archiwum Kiszczaka, zbiory Kiszczaka – 3 ; Andrzej Żuławski; Lech Wałęsa – 2; Umberto Eco;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Grupa Wyszehradzka (nieformalna grupa złożona z Polski, Czech, Słowacji, Węgier) ;  TW  (tajny współpracownik)   IPN (Instytut Pamięci Narodowej) – 2;  Grammy (amerykańska nagroda fonograficzna) – w połączeniu typu: Grammy 2016; Brexit ‚wyjście (Wielkiej) Brytanii (z Unii Europejskiej)’; Dziady (utwór Adama Mickiewicza); Hims (miejscowość, Syria); Michigan (stan USA);