Słowa dnia między 15 a 21 maja 2017 roku

Podziel się

W trzecim tygodniu maja br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: gimnazjalistka – w połączeniu typu: przemoc wobec gimnazjalistkidwukadencyjność – w połączeniu typu: dwukadencyjność w samorządach; sekcja – w połączeniach typu: sekcja zwłok turystki w Egipcie, sekcje zwłok ofiar katastrofy smoleńskiejzwłoki – w połączeniu typu: sekcja zwłok – 2relokacja – w połączeniu typu: relokacja uchodźców – 4; matura w połączeniu typu: rozszerzona matura z chemii; chemia w połączeniu typu: rozszerzona matura z chemii; proch – w połączeniu typu: wybuch w fabryce prochu strzelniczego; zakład w znaczeniu 'przedsiębiorstwo' i 'jednostka organizacyjna instytucji' (poprawczy, karny, psychiatryczny); uchodźca – w połączeniu typu: relokacja uchodźców – 3; apteka – w połączeniu typu: apteka dla aptekarza; książka – w nazwie: Warszawskie Targi Książki; czucie – w połączeniu typu: odzyskać czucie w nogach; kongres – w połączeniu (i w nazwie) typu: Kongres Prawników Polskich; prawnik – w połączeniu (i w nazwie) typu: Kongres Prawników Polskich – 2; noc – w nazwie: Noc Muzeówmuzeum – w nazwie: Noc Muzeów;  okoliczność – w połączeniach typu: okoliczności śmierci, nieprzewidziane okoliczności; komisariat – w połączeniu typu: śmierć na komisariacie; paralizator – w połączeniu typu: przesłuchanie z użyciem paralizatora; śmierć; przysięga – w połączeniu typu: przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej; festiwal – w połączeniu typu: festiwal w Opolu;
  • przymiotników: samorządowy – w połączeniu typu: wybory samorządowe bez zasady dwukadencyjności; zagadkowy – w połączeniu typu: zagadkowa śmierć turystkimaturalny; konsultacyjny – w połączeniu typu: referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji; tajny – w połączeniu typu: ujawnienie tajnych informacji wywiadureferendalny – w połączeniu typu: pytania referendalne; strzelniczy – w połączeniu typu: wybuch w fabryce prochu strzelniczego; terytorialny – w połączeniu typu: przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • czasowników: przyjąć/przyjmować w połączeniu typu: spory o przyjmowanie uchodźców 2; mianować – w połączeniu typu: Marek Mikos mianowany dyrektorem Starego Teatru przez ministra Glińskiego;
  • imion i nazwisk: Lech Morawski – w połączeniu typu: przeprosiny sędziego Morawskiego; Wacław Berczyński (były przewodniczący podkomisji smoleńskiej) – w połączeniu typu: wersja wydarzeń Wacława BerczyńskiegoMaryla Rodowicz (piosenkarka) – w połączeniu typu:  Maryla Rodowicz rezygnuje z koncertu w OpoluFrans Timmermans (wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – organu wykonawczego Unii Europejskiej) – w połączeniu typu:  Frans Timmermans człowiekiem roku „Gazety Wyborczej”;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Egipt; PKB (produkt krajowy brutto; miara wielkości gospodarki) – w połączeniu typu: wzrost PKBWarszawskie Targi KsiążkiFBI (Federal Bureau of Investigation, Federalne Biuro Śledcze, USA) – w połączeniu typu: kulisy zwolnienia szefa FBI; Kongres Prawników Polskich; Noc Muzeów (wydarzenie kulturalne); Opole (tu jako miejsce Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej) – w połączeniu typu: festiwal w Opolu.
Previous Article
Next Article