Słowa dnia między 16 a 22 kwietnia 2018 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: konwencja – w połączeniu typu: konwencja PiS; senat (Senat) – poprawki Senatu – 2; poprawkaaresztowanie – aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego; skarga – skarga nadzwyczajna; cyfryzacja – minister cyfryzacji; wyrok – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej;  stowarzyszenie – Sąd Najwyższy uchylił umorzenie postępowania wobec lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”; prezydent; sąd – unijny sąd; egzamin – egzamin gimnazjalny – 3; gimnazjalista – 2; uczeń – 2; język – egzamin z języka polskiego; arkusz – arkusze egzaminacyjne – 3; getto – 75 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim; matematyka; powstanie – 75 rocznica powstania w getcie warszawskim; biologia; geografiarocznica – 75 rocznica powstania w getcie warszawskim; pomnik – pomnik Bohaterów Getta; danina – zapowiedź daniny na rzecz osób niepełnosprawnych; nauczyciel – protest nauczycieli w stolicy; protest – nauczycielski protest, protest rodziców w Sejmie, protest przeciwko nacjonalizmowi i faszyzmowi; wyborca – ośrodek rejestrowania wyborców; restauracja – strzelanina w restauracji; kandydat – kandydaci na prezydentów miast; sala – wynajęcie sali BHP w Stoczni Gdańskiej ONR-owcom;
  • przymiotników: obserwacyjny – w połączeniu typu: misja obserwacyjna; podatkowy; syryjski – 2; chemiczny – atak chemiczny, broń chemiczna; białowieski – w nazwie Puszcza Białowieska; nadzwyczajny – skarga nadzwyczajna; gimnazjalny – egzamin gimnazjalny – 2;  egzaminacyjny – arkusze, sale egzaminacyjne – 2; humanistyczny – humanistyczna część egzaminu gimnazjalnego; centralny – w nazwach: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralna Komisja Egzaminacyjna; żydowski – żydowskie powstanie; warszawski – 75 rocznica powstania w warszawskim getcie; niepełnosprawny – protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie – 3; nowożytny – egzamin z języków obcych nowożytnych; językowy – część językowa egzaminu gimnazjalnego; jądrowy – zawieszenie prób jądrowych przez Koreę Północną; turystyczny – ewakuacja z turystycznej atrakcji, francuskiej wyspy Le Mont-Saint-Michel;
  • czasowników: protestować – protestujący rodzice osób niepełnosprawnych w Sejmie, protestujący nauczyciele – 3;
  • imion i nazwisk: Stanisław GawłowskiRyszard Czarnecki; RafalalaMarek Zagórski; Czartoryscy – zakup kolekcji rodu Czartoryskich; Dean KlafurićRaul CastroKim Dzong Un;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Syria – 2; CIT – w połączeniu typu: podatek CIT – 2; WOS (też WoS, wiedza o społeczeństwie) – egzamin z WOS-u; CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne); Żyd.
Previous Article
Next Article